Szabadidő magazin - Több szólamban
Szabadidő magazin

Több szólamban

2011. január 31. 21:03 |

Kérdezd a könyvtárost anyanyelveden. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi és zenei szolgáltatásai fejlesztése

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2009. szeptembere és 2011. júniusa között megvalósuló fejlesztési projektjét az Új Magyarország fejlesztési terv keretén belül meghirdetett, Közép-magyarországi régiót érintő Társadalmi Megújulás Operatív Program - TÁMOP-3.2.4/08/1-KMR-2009-0006 - támogatja.

A fejlesztés megvalósulásával a könyvtár jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, csökkennek a tartalomhoz való hozzáférés területi különbségei, hatékonyabb együttműködés alakul ki a könyvtár és az oktatási intézmények között.

A 19.367.770 millió forintos támogatásból megvalósuló fejlesztés hosszú távon megalapozza a könyvtári szolgáltatások jó minőségét, amely ösztönzi az olvasási, tanulási és ismeretszerzési igényt. Szélesedik a tudatos, könyvtárhasználók köre. Mindez lényeges mértékben járul hozzá az életminőség javításához.

A könyvtár honlapjáról online kereshető nemzetiségi és zenei adatbázis (www.oik.hu) 9500 új rekorddal bővül. Így teljesebbé válik a zenei és a nemzetiségekkel kapcsolatos tudásanyag, amely az ODR tagság és a HUMANUS együttműködés révén áttekinthető egységes formában, közös felületen válik hozzáférhetővé, megismerhetővé mindenki számára.

A könyvtár internetes portálja kiegészül egy Nemzetiségi és egy Zenei alportállal. A Nemzetiségi alportálon a könyvtárral kapcsolatos információk a 13 hazai kisebbség nyelvén lesznek olvashatók, a zenei alportálon pedig 5 nagy világnyelven (angolul, németül, franciául, olaszul, oroszul).

A nemzetiségi alportálon működni fog a „Kérdezd a könyvtárost anyanyelveden” szolgáltatás 9 (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nemzetiségi nyelven. A fejlesztés lehetővé teszi a nemzetiségek, és magyartól eltérő nyelvet beszélők számára az anyanyelven való tájékozódást és információszerzést.

A könyvtárhasználat lehető legjobb körülményeinek biztosítása érdekében a használói terek bútorzatának korszerűsítésére is sor kerül. A szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében a könyvtár munkatársai szakmai és nyelvi képzéseken vesznek részt.

Azért, hogy a könyvtár nyújtotta tanulási, képzési lehetőségeket és a projekt fejlesztéseit minél többen megismerjék, és használják, folyamatosan fogadunk a könyvtárat és a szolgáltatásokat megismerni kívánó csoportokat, és szervezünk könyvtárhasználatot ösztönző foglalkozásokat, rendhagyó órákat, vetélkedőket.

A projekt fő célcsoportja a tanuló ifjúság, de ezen túl természetesen mindenki, aki önképzés, továbbképzés, információszerzés vagy színvonalas szórakozás céljából látogat a könyvtárba.

 

Bővebb információ:

 

Országos Idegennyelvű Könyvtár

1056 Budapest, Molnár utca 11.

Fotósarok