Szabadidő magazin - Pfannbergi Missale
Szabadidő magazin

Pfannbergi Missale

2022. június 27. 17:36 |

Kódex ritkaság Pannonhalmán.

2022. június 29. szerdán 9.30-kor a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban ünnepélyes keretek között mutatják be az 1400-as években keletkezett és a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés támogatásával restaurált különleges kódex-ritkaságot, a Pfannbergi Misekönyvet.

 

 

 

Pfannbergi Missale – 15. század

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 19 középkorinak mondható kódex-kötetet őriz, köztük több kolligátumot, számításaink szerint a 19 kötetben 32 művet. Ezek egyike a Missale Arcis Pfannberg (Pfannbergi Misekönyv), egy a 15. században keletkezett latin nyelvű, pergamenre írt kódex.

A kódex leírása

Terjedelme: 149 levél, mérete: 390x290 mm. Kötése: fatáblás, 15. századi vaknyomásos, egyesbélyegzőkkel díszített augsburgi gótikus bőrkötés, a sarkokon és középen levél- és betűdíszes rézveretekkel.

Az egész kódex gótikus textualis formata írással van írva, három kéz munkája. Az írott szöveg két színnel készült, ugyancsak kék és vörös színűek az egyszerű iniciálék is. Több levélen arany alapú díszes, több színnel festett nagy iniciálé van, ezeknek a növényi ornamentikájú részei különböző nagyságban foglalják el a lapszéleket. A 94v oldalon finom rajzú és színezésű, reneszánszba hajló gótikus kálvária-ábrázolás látható (kánonkép). A 97v lap aljára Veronika kendője-ábrázolás van beragasztva.

A naptár első oldalán ez olvasható: Missale sacelli S. Catharinae virginis in arce Pfanberg. Az a tény, hogy Szent Katalin miséjéhez két sequentiát (a római mise liturgiájában a változó miseénekek egyike) is hoz a misekönyv, megengedi azt a feltevést, hogy e kápolna számára készült.

A kódex restaurálása:

A kódex restaurálása a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával és az Ars Alba Restaurátor Bt.  közreműködésével valósult meg 2022-ben.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, mint a gyűjteményt őrző intézmény jelentősége

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része. Az itt őrzött gyűjtemény jelentős része „régi könyv”; muzeális, védett dokumentum. A könyvtár a Világ Kulturális Örökségének is része.

Állagmegóvás: az általános preventív állományvédelem és az egyedi restaurálás, mint kiemelet feladat

A különleges gyűjtemény különleges gondozást igényel. Az általános állagmegóvás többmilliós, az egyedi restaurálás pedig kötetenként több százezer forint nagyságrendű anyagi ráfordítást igénylő feladat, amelyre a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár önerőből nem képes.

1998-tól napjainkig a pannonhalmi könyvtár  27 esetben nyújtott be sikeres pályázatot preventív, általános állományvédelemre és egyedi restaurálásra, különböző támogatókhoz (NKA, minisztérium, Gerő Éva Alap). Ezen kívül a könyvtár milliós nagyságrendben végeztetett egyedi restaurálást saját erőből is.

Az 1998-tól végzett az egyedi restaurálásra irányuló munka 2002-től tervezetten folyik. Ettől az évtől kezdték el a védett könyvállomány általános restauráltatását (preventív állományvédelem), gyűjteményről gyűjteményre haladva. A következő gyűjteményrészekben sikerült elvégezni a munkát: ősnyomtatványtár (a könyvnyomtatás feltalálása (1450) és 1500. december 31. között készült nyomtatott könyvek) a kézirattár Jesuitica és Hungarica gyűjteménye, RMK (Régi Magyar Könyvek) gyűjteménye, Benedictina (bencés vonatkozású könyvek), a klasszicista teremkönyvtár polcain őrzött könyvek.

2002-ben az ősnyomtatvány-antikva gyűjtemény általános állagmegóvása során elkészítették az ebben a gyűjteményben leginkább restaurálásra szoruló művek jegyzékét - fontossági sorrendet felállítva. 2014-től az ősnyomtatvány-adatbázis és nyomtatott katalógus készítése során ez a tervezés új lendületet kapott.  2003-tól, majd 2014-től kezdve – már e jegyzék alapján restauráltatták a gyűjtemény arra leginkább rászoruló egyes darabjait, köztük a most bemutatásra kerülő Pfannbergi Misekönyvet.

Fotósarok