Szabadidő magazin - A fürdővizek minősége
Szabadidő magazin

A fürdővizek minősége

2021. június 2. 22:32 |

Európában és Magyarországon

Európa és Magyarország fürdővizeinek túlnyomó többsége megfelel a minőségi előírásoknak

A fürdővizek minőségéről készült, legújabb éves jelentés szerint 2020-ban az európai fürdőhelyek 82,8%-a – Magyarországon a 69,7%-a – megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, a „kiváló” vízminőségi osztályra vonatkozó előírásainak.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által az Európai Bizottsággal együttműködésben kiadott értékelés 22 276 európai tenger-, tó- és folyóparti fürdőhelyen elvégzett vizsgálatokon alapul. A 2020-ban vizsgált fürdőhelyek az uniós tagállamokban, valamint Albániában és Svájcban találhatók.
 
A vizsgált fürdőhelyek 93%-a teljesítette a minimumkövetelményeket, azaz a „tűrhető” vízminőségre vonatkozó kritériumokat, míg öt országban – Cipruson, Ausztriában, Görögországban, Máltán és Horvátországban – a fürdőhelyek legalább 95%-a esetében „kiválónak” bizonyult a vízminőség.

2020-ban 296 európai fürdőhely (1,3%) fürdővize volt „kifogásolható” minőségű. Ugyanakkor számos fürdőhely esetében nem lehetett osztályozni a vízminőséget, mivel a világjárvány miatti korlátozásokból kifolyólag nem került sor elégséges számú mintavételre.
Magyarországon 264 fürdőhely vízminőségét vizsgálták, és ezeknek a nagy többségéről – 88,6%-áról – is elmondható, hogy vízminőségük teljesítette a minimumkövetelményeket. A fürdőhelyek 9,5%-a esetében nem állt rendelkezésre elegendő adat a minősítéshez. A vizsgált fürdőhelyek 1,9%-a esetében bizonyult rossznak a vízminőség, ami javulást jelent a 2019-es adathoz (3,9%) képest.

Fotósarok