Szabadidő magazin - Internet-televíziós beszélgetések
Szabadidő magazin

Internet-televíziós beszélgetések

2010. július 26. 10:56 |

Az energetika, a pénzpiac és a mobil távközlés versenyképesége

Az energetikai szektorban, a pénz-és tőkepiacokon, valamint a mobil távközlési szektorban tapasztalható verseny jellemzőiről és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról szervez interaktív chattel egybekötött, internet-televíziós beszélgetéseket 2010. július 27. és 29. között a www.versenypolitika.hu honlapon a TAS Stúdió.

 

A tudatos és tájékozott fogyasztóvá váláshoz – szeretne hozzájárulni a TAS Stúdió internet-televíziós versenypolitikai vitasorozata, amely három, sokak számára fontos piacon: az energetikai szektorban, a pénz- és tőkepiacon, valamint a mobil táv­közlési piacon mutatja be a verseny működését és jellemzőit, elméleti és gyakorlati szakemberek, vala­mint a GVH munkatársainak közreműködésével. A beszélgetések a www.versenypolitika.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

 

Milyen mértékű versenyt hozott a piacnyitás az energetikai szektorban? Mennyire érzik e verseny hatásait közvetlenül vagy közvetve maguk a fogyasztók? Versenypolitikai szempontból mennyire számít speciális területnek az energetika? Mennyiben befolyásolja a verseny az energiafüggőség kérdéskörét és fordítva? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a sorozat első adása 2010. július 27-én, kedden 14 órától a www.versenypolitika.hu honlapon. A Gazdasági Versenyhivatal Verseny­kultúra Központjának pályázati támogatásával megvalósított beszélgetés szakértő vendége Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Energia Hivatal korábbi elnöke, Miklós László, a MOL Nyrt. vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója és Polony Gergely, a Gazdasági Versenyhivatal energetikai piaci szabályozással foglalkozó munkatársa. A beszélgetést Halm Tamás, a Magyar Köz­gazdasági Társaság főtitkára vezeti. Az adást követően pedig egy élő chat keretében Szabó Gábor, a GVH munkatársa válaszol a nézők kérdéseire.

 

A sorozat második adása 2010. július 28-án, szerdán 14 órától a pénz- és tőkepiacokkal foglalko­zik, és olyan kérdésekre keres választ, mint hogy mennyire éles verseny jellemzi a hazai pénz- és tőke­piacokat, hogy mennyiben jó ez a verseny az ügyfelek számára, mennyire tudatos fogyasztók az ügy­felek, amikor bankot választanak és hogy mennyire egyenrangú felek a banki szerződésekben. A beszélgetés szakértő vendége Asztalos László, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának korábbi tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja, Gyenes Gergely, az AXA Bank jelzáloghitel-termék­menedzsere és Kováts Surd, a GVH irodavezetője. A beszélgetést Halm Tamás, a Magyar Közgazda­sági Társaság főtitkára vezeti. A vitafórumot követően pedig a www.versenypolitika.hu honlapon egy élő chat keretében a GVH részéről Kováts Surd válaszol a nézők kérdéseire.

 

A sorozat harmadik adása 2010. július 29-én, csütörtökön 14 órától a www.versenypolitika.hu honla­pon a mobil távközlési piac jellemzőit veszi sorra, és azt vizsgálja, hogy mennyire éles és kinek jó a verseny a hazai mobiltávközlési piacon, mennyire szigorú e piac versenyjogi szabályozása idehaza és az Európai Unióban, hogy mennyire fegyelmezett versenyzők a mobilszolgáltató cégek Magyarországon, hogy mennyire telített a hazai mobilpiac, valamint hogy a verseny mennyiben az árak és mennyiben a szolgáltatások minősége között zajlik. A harmadik beszélgetés két szakértő vendége Sőre Zsolt, a Vodafone Magyarország jogi és szabályozási igazgatója, valamint Basa Andrea, a Gazdasági Verseny­hi­vatal Fogyasztóvédelmi Irodájának infokommunikációs csoportvezetője. A beszélgetést Halm Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára vezeti. Az adást követően egy élő chat keretében a GVH csoportvezetője, Basa Andrea válaszol a nézők kérdéseire.

Fotósarok