Szabadidő magazin - Együtt-lét
Szabadidő magazin

Együtt-lét

2010. július 14. 13:12 |

Hagyományos kultúrák együttélése a Kárpát-medencében- Fotópályázat

 

A Magyar Országgyűlés meghirdeti az „Együtt-lét. Hagyományos kultúrák együttélése a Kárpát-medencében” c. nemzetközi fotópályázatot, a Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. szakmai partnerségével.

 A fotópályázat célja, hogy bemutatásra kerüljön a  Kárpát-medencében élők közösségi élete. A kiállításra 2011 márciusától az Országház elött, a Kossuth téren kerül sor.

A pályázatra:

   a határainkon túl élő magyar kisebbségeknek a többi kisebbséggel és a többségi népcsoporttal való együttéléséről,

   valamint a Magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek életéről készült képek küldhetők be.

Pályázhatnak: az EU tagországainak, valamint a Magyarországgal szomszédos államok állampolgárai.

2011. január 1. és június 30. között Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét, szoros együttműködésben a megelőző két elnökséget adó Spanyolországgal és Belgiummal. Az Országgyűlés EU-elnökségi munkacsoportjának 2008. május 6-ai ülésén a parlamenti pártok egyhangú döntésével meghozott állásfoglalása kimondta, hogy az elnökségi célok között meg kell, hogy jelenjen a regionalizmus kérdése, a nyelvek és kultúrák sokszínűsége, a kisebbségek hagyományainak megőrzése. Ugyanezen értékek védelme a Lisszaboni Szerződésben lefektetett uniós célokban is megfogalmazást nyert: “az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását”. A 2011. első felében sorra kerülő magyar EU-elnökségnek ezért kiemelt prioritása lesz Európa örökölt kulturális sokszínűségének támogatása.

Térségünkben egyedülálló kulturális értéket jelent a különböző nyelvű és kultúrájú közösségeknek az elmúlt évszázadok során kialakult hagyományos együttélése, az érintett csoportok egyaránt őshonosnak érzik magukat az együttélés színhelyén. Ez a hosszú évszázadok alatt kialakult, örökölt kulturális és nyelvi sokszínűség páratlan hagyományt és gazdagságot jelent ma is.A pályázat célja, hogy a magyar elnökségi félévhez méltó kiállítással mutassuk be a Kárpát-medencében és Moldvában (Románia) élő közösségek életét. A nagyszabású kiállítás a Kossuth téren kerül megrendezésre 2011-ben, a legjobb 50-100 pályamű megjelenítésével. A legjobb pályázati anyagok a kiállításhoz kapcsolódó katalógusban jelennek meg.

 

Beadás: 2010. november 1-30.

A zsűrizés időpontja: 2010. december

Eredményhirdetés: 2010. december

A Kossuth téri kiállítás megnyitója: 2011. március

 

2. Kategóriák:

1.     Emberábrázolás, portré

2.     Építészet, környezet, tárgyi világ

3.     Mindennapi élet

4.     Ünnepek és hagyományok

Pályázni lehet egyedi képekkel és sorozatokkal. Egy önálló kép vagy egy sorozat 1 pályaműnek minősül. Egy pályázó összesen 10 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. Egy sorozat maximum 10 db fotográfiából állhat. Hivatásos és amatőr fotográfusok egyaránt pályázhatnak.

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. díjat adhat ki.

A pályamunkákat a kiíró által felkért neves szakemberek bírálják el:

A zsűri elnöke, művészeti vezető: Korniss Péter, fotográfus

A zsűri tagjai:  

   Ádám Gyula (Románia), fotográfus

   Dorel Gaina Gerendi, (Románia), fotográfus, egyetemi tanár

   Göbölyös Luca, fotográfus

   Hegedűs Dóra, projekt igazgató, fotográfus

   Kincses Károly, fotómuzeológus, művészeti főtanácsadó, Magyar Fotgráfusok Háza

   Kőrösi Orsolya, ügyvezető igazgató, Magyar Fotográfusok Háza

   Marian Pauer, (Szlovákia) professzor, egyetemi fotótanszék vezető

   Petrányi Zsolt, művészettörténész, a Műcsarnok főigazgatója

A nyilvános zsűrizés elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek.

A zsűrizés több fordulós, menete:

Előválogatás: 2010. november 22 - december 3.

1-2. forduló: 2010. december 7.

3. forduló: 2010. december 7.

A pályaművek kizárólag digitális formában (negatívról nagyított képek esetében szkennelve), szerverre történő feltöltés útján adhatók be, a pályázati adatlappal együtt. Felhívjuk a hagyományos technikát használó, tehát filmre dolgozó pályázók figyelmét, hogy szkenneléskor a kiírásnak megfelelő, nagyméretű, digitális nagyításra alkalmas file-t szkenneltessenek.

A pályázaton legalább 5 megapixel (2562x1936) felbontású eredeti képpel lehet részt venni, melynek kicsinyített 1400x1000 pixeles változatát kell feltölteni. A 3. fordulóba bejutott képekről külön értesítés után feltöltendő a nagyfelbontású változat maximum 10 megapixel (3648 x 2736 pixel) méretű változata.

A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a beadott kép nagyfelbontású változatával, amit a harmadik forduló után a feltöltő oldalon beküld a kiíró előzetes értesítése után.

Filetípus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve.

Méret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel.

A pályázó adatait nevezéskor a regisztrációs lapon, a képekhez tartozó képaláírást a képek mellett, a pályázati oldalon töltsék fel.

 Nevezési lap:

A pályázaton a www.egyuttlet.eu weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal (az oldalon regisztrálva) lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek, valamint kérésre feltölti nagyfelbontásban is a továbbjutott képeit.

 

Fotók feltöltése interneten:

A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók előzetes regisztráció után tölthetik fel file-jaikat. A regisztráció a www.egyuttlet.eu oldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga, a pályaművek nem nyilvánosak. Nevezési díj nincs.

A feltöltött képek a pályázat véglegesítéséig módosíthatóak, a véglegesített pályázatokat a zsűri - akár a pályázat vége előtt is - előszűri, ezért a lezárt pályázatok felnyitására nincs mód.

A szerver 2010. november 1-jétől 2010. november 30-án 24-óráig fogad el feltöltéseket.

 

A pályázat végeredményét, a zsűrizést követően sajtótájékoztatón közlik.

A díjakat a Parlamentben, a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2011. márciusában adják át.

 

Fotósarok