Szabadidő magazin - Közös agrárpolitika
Szabadidő magazin

Közös agrárpolitika

2010. június 26. 18:43 | Tausz Anikó

A Visegrádi Csoport,valamint Bulgária, Románia és Szlovénia agrárminisztereinek tanácskozása

 

Visegrádon, a Lepence-völgy-i Termál Hotelben  négy napirendi pont képezte a tanácskozás alapját. Megvitatták a 2011 I.félévi magyar elnökség előkészületeit, a közös agrárpolitika /KAP/ jövőjét, a termőföld moratórium kérdését és véleményt cseréltek az agrár élelmiszeripar versenyképességének régiós helyzetéről.

Közös nyilatkozatukban annak a meggyőződésnek adtak hangot, hogy 2013-at követően is szükség van erős Közös Agrárpolitikára (KAP) . A kétnapos találkozó egyben a magyar egyéves elnökség záróeseménye volt, melynek végén Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a szlovák kollégájának átadta a Visegrádi 4-ek agrárcsoportjának vezetését.

 

A nyilatkozatot magyar részről Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Cseh Köztársaságtól a mezőgazdasági miniszter-helyettes, lengyel és szlovák részről a mezőgazdasági minisztérium helyettes államtitkára, a bolgár kabinetfőnök, Romániából a mezőgazdasági minisztérium államtitkára, valamint a szlovén miniszter írta alá. 

 

A nyilatkozat kifejezi, hogy 2013-at követően is szükség van erős Közös Agrárpolitikára (KAP)..

A KAP-nak a továbbiakban is meg kell őriznie mindkét pillérét, meg kell tartania a jelenlegi támogatás nagyságrendjét.

Alapvető fontosságú, hogy a KAP megfelelő hangsúlyt fektessen az élelmiszerellátásra, az egészség- és élelmiszerbiztonságra, környezetünk védelmére, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a vízzel való takarékosabb, hatékony gazdálkodásra, a biodiverzitás és a mezőgazdasági potenciál fenntartására, a mezőgazdasági üzemek sokszínűségének megőrzésére, a megújuló energiaforrások részarányának növelésére. Mindezen szempontokat az európai mezőgazdasági és élelmiszeripari modell nemzetközi versenyképességének fenntartásával kell összehangolni.

 

 Fokozott figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtésre, az önfoglalkoztatásban rejlő perspektívák kibontakozásának támogatására, a vidéki turizmus fejlesztésére, a helyi piacok működőképességének megerősítésére, a helyben termelt speciális élelmiszerek piacra jutásának megkönnyítésére. Elengedhetetlen a minőségi közszolgáltatások vidéki elérhetőségének szélesítése, az életszínvonal növelése.

 Olyan szabályozási keret kialakítására van szükség, mely képes extrém piaci ingadozásokból és időjárási anomáliákból fakadó helyzetek kezelésére. Hasonlóan fontos az élelmiszerlánc egyes szereplői közötti korrekt kapcsolatrendszer kialakulásának elősegítése is.

 

Központi kérdésnek tekintik a KAP érdemi egyszerűsítését, jogszabályrendszerének átláthatóbbá, egységesebbé tételét .

 

A jelenlevő országok fontos eszköznek tartják a nemzeti agrárpolitikai célok megvalósításában a földvásárlás jogi korlátozásának fenntartását.

           

Záradék: a Cseh Köztársaság nem ért egyet a következő mondattal: „A KAP-nak a továbbiakban is meg kell őriznie mindkét pillérét, meg kell tartania a jelenlegi támogatás nagyságrendjét”.

 

Fotósarok