Szabadidő magazin - Sport és testmozgás
Szabadidő magazin

Sport és testmozgás

2010. március 29. 19:30 |

Felmérés az európai polgárok sportolási szokásairól. A férfiak aktívabbak, mint a nők.

Írországban és a skandináv országokban veszik legkomolyabban a sportot. Az írek 23%-a hetente legalább ötször sportol, míg a svédek, a finnek és a dánok vezetik a „rendszeresen” vagy „egyfajta rendszerességgel” (heti egy vagy több alkalommal) sportot űzők rangsorát. Bulgária, Görögország és Olaszország a sereghajtók, ahol a megkérdezettek csupán 3%-a állította, hogy rendszeresen sportol.

Az EU-ban a férfiak többet sportolnak és fizikailag aktívabbak, mint a nők. A köztük mutatkozó különbségek a 15-24 éves fiatalok körében a legszembeötlőbbek. A felmérés a társadalmi-gazdasági státusz és a fizikai aktivitás közötti összefüggésre is rámutat: az iskolát 15 évesen elhagyók 64%-a egyáltalán nem sportol, ezzel szemben az oktatási rendszerből 20 éves koruk után kikerülők körében ez az arány már csak 24%.

A felmérés megállapításait Androulla Vassiliou, sportért felelős európai biztos, valamint Michel Platini, az európai labdarúgás irányító szervének, az UEFA-nak az elnöke ismertette a brüsszeli sajtótájékoztatón.

„Megnyugtató látni azt, hogy nagyon sok európai polgár komolyan veszi a sportot és a fizikai aktivitást, azonban még többet kell tennünk az inaktív polgárok ösztönzése érdekében” – jelentette ki Androulla Vassiliou biztos. „A sport a testnek és a léleknek is jót tesz; ahogyan az ókori rómaiak és a görögök is mondták: ép testben ép lélek. A sport több energiát biztosít és segít abban, hogy aktívabb életet élhessünk. Egy egyre öregedő társadalomban fontos, hogy segítsük a polgárokat, hogy minél tovább élhessenek egészségesen.

Ezért még az idén javasolni fogok egy kezdeményezést, melynek célja minél több európai polgárt ösztönözni arra, hogy mindennapi életükbe építsék be a sportot és a fizikai aktivitást.”

Ezt a kezdeményezést a Bizottság közlemény formájában fogja az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszteni. A közleményt egy, a tagállamokban megvalósuló projekteket támogató és a szakpolitikákat kiegészítő, új sportprogramról szóló javaslat is kísérni fogja.


A felmérés egyéb megállapításai

A 2009 végén 27 tagállamban végzett, közel 27 000 polgár megkérdezésén alapuló felmérésből az is kiderül, hogy:

·         a sportolás helyszínét illetően az európai polgárok preferenciái eltérőek: a szlovének 83%-a a szabadban szeret sportolni. Őket követik a finnek 76%-kal, majd az észtek 67%-kal. A görögök csupán 27%-a, a máltaiak 28%-a, a románoknak pedig 29%-a kedveli a szabadtéri sportot.

·         A fitneszközpontok főként a svédek (31%) és a ciprusiak (22%) körében népszerűek, míg a franciák és a magyarok csupán 2%-a kedveli őket.

·         A németek 61%-a, az osztrákoknak pedig 57%-a tagja valamilyen sportklubnak vagy fizikai aktivitást is magában foglaló egyéb klubnak. Ez az arány azonban már sokkal alacsonyabb Magyarországon (8%), Görögországban és Litvániában (12%).

·         Összességében az európaiak úgy érzik, helyi hatóságaik eleget tesznek annak érdekében, hogy megfelelő lehetőségeket biztosítsanak számukra a testmozgásra. A finnek (76%) és a luxemburgiak (75%) a legelégedettebbek, míg a lengyelek és az olaszok (52%) úgy vélik, helyi hatóságaik nem tesznek meg mindent a fizikai aktivitás ösztönzéséért.

·         A sportot támogató önkéntesek köre Svédországban és Finnországban a legkiterjedtebb (18%), ezzel szemben Lengyelországban, Görögországban és Portugáliában az emberek csupán 2%-a vállal önkéntes feladatot a sport terén.

·         Az EU-ban az emberek nagy része a szervezett sportokkal szemben előnyben részesíti a testmozgás olyan formáit, mint például a séta, tánc vagy a kertészkedés. Közegészségügyi szempontból aggodalomra ad okot az, hogy az uniós polgárok 14%-a „soha”, míg 20%-a „csak igen ritkán” aktív.

Fotósarok