Szabadidő magazin - A kém
Szabadidő magazin

A kém

2016. november 1. 16:18 | Tausz A.

A Rajk-per titkos amerikai koronatanúja.Könyvbemutató


"A 60-as években szinte minden este ott ült a Zeneakadémia nagytermében egy hatvan év körüli, hórihorgas, ősz férfi, és alacsony, molett felesége; a budapesti hangverseny látogató közönség jól ismerte őket, legalábbis látásból, mert a szerényen, feltűnés nélkül öltözködő házaspár egyébként nem közeledett senkihez, és nem beszélgetett senkivel sem a szünetekben, aminthogy nem is igen tudta róluk senki sem, hogy kik lehetnek. A mindenkinél szinte egy fejjel magasabb, keskeny arcú, lobogó hajú ősz férfivel, akin jól látszott, hogy alighanem külföldi, a Rákóczi úti járókelők is sűrűn összefuthattak, hiszen naponta végigsétált az Astoria-sarok és az Uránia mozi közötti szakaszon, mivel  ott dolgozott a New Hungarian Quarterly szerkesztőségében, mint lektor. De azon kívül, hogy amerikai, sokkal többet magyar ismerőseinek többsége sem tudott róla – nem úgy a magyar titkosrendőrség, mely holtáig rajta tartotta a szemét.

Noel Field kanyargós pályafutása az amerikai külügyminisztériumban kezdődött, ahol egyre magasabb tisztségeket töltött be, míg a harmincas évek közepén kvéker neveltetéséből fakadó naiv, világjobbító idealizmusától elvakultan  titokban hithű kommunistává nem lett mint Sztálin lelkes, odaadó híve, majd végül a szovjet hírszerzés beszervezett kémje."

Kati Marton könyve bemutatóját egyidőben tartják az USÁ-ban és Magyarországon. A szerző erre az alkalomra érkezett Budapestre, hogy - immár hetedik- művét az olvasók figyelmébe ajánlja.

Az amerikai Noel Field története bizonyára nagy érdeklődésre tarthat számot a tengeren túl is.  De nálunk tettei tragikus aktualitással bírnak, ő volt a Rajk-per titkos koronatanúja.

A bemutató moderátora Rajk László volt. Családja sorsára végzetes árnyékot vetett Field szerepe.

Rendkívül érdekes, hogy miként jutott el ez a  nagyrahivatott, tehetséges fiatalember egy eszmerendszer önként felvállalt fogságába. A XX.század megannyi megrázkódtatása adja cselekedetei történelmi hátterét. Amerikában a gazdasági világválság hatása sodorta a lelkes fiatalok egy részét a baloldali mozgalmakhoz. Field később egy nemzetközi segélyszervezet révén embereket mentett a spanyol polgárháborúban, majd hozzájárult kommunista szimpatizánsok hazajutásához a II. világháborút követően.  Ezidőben már kiéleződnek  az egykori szövetséges nagyhatalmak ellentétei.

A hidegháború nyomán Sztálin ismét koncepciós perek sorozatával igyekezertt megszabadulni birálóitól. Amerikában felvirradt az Amerika-ellenes Tevékenységeket Vizsgáló Bizottság napja.

Field állás nélkül tengődött Európában, mikor Prágába csalták és elrablói egyenesen Budapestre hurcolták, hogy tanúként szerepeltessék a Titóval együttműködők elleni koncepciós perekben.

Kínzásokkal kényszerített tanúvallomásai során 562 nevet adott ki, többek között okozója volt Szőnyi Tibor kivégzésének is. Öt évet töltött titkos magánzárkában, feleségét is elitélték, de ez a szenvedés sem ingatta meg őket hitükben. Később Noel Field lemondott amerikai állampolgárságáról, mitsem törődve öccse és nevelt lánya meghurcolásával. Így maradt végérvényesen Budapesten élete végéig.

Kati Marton gazdag dokumentum anyag alapján összeállított műve az egykori szovjet kém pályaívéről egy letünt kor szomorú látlelete.

 

 

Fotó:Csillag György

Fotósarok