Szabadidő magazin - Hozd a Formád Magyarország
Szabadidő magazin

Hozd a Formád Magyarország

2009. május 31. 18:40 |

Program a gyermekkori elhízás megelőzésére, az egészséges életmód tudatos alakítására.

 

 

A túlsúly és az elhízás világszerte a 21. század egyik legnagyobb népegészségügyi kihívásaként jelenik meg. A túlsúlyosak és elhízottak száma az elmúlt harminc évben drasztikusan emelkedett az Európai Unióban, különösen a gyermekek körében. Becslések szerint az Európai Unióban az iskolás korú gyermekek 25-28%-a elhízott. Egyre sürgetőbb feladat tehát, hogy fokozott figyelem forduljon a táplálkozással és testmozgással kapcsolatos komplex egészségnevelési feladatokra.

 

2006. júniusában Shape Up Europe elnevezéssel, az Európai Közösség Egészség és Fogyasztási Ügyekért Felelős Igazgatósága támogatásával nemzetközi együttműködés vette kezdetét. A projektben Európa 25 országából 26 város vett részt. A kezdeményezés a gyermekkori elhízás kockázatának csökkentése érdekében az oktatási intézményeken, mint egészségfejlesztési színtereken keresztül, a 4-18 éves fiatalokat célozta meg.

Magyarországról Pécs városa az Egészséges Városért Alapítvány – amely a WHO Egészséges Városok mozgalmának pécsi koordinációja mellett, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége központja is – nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően csatlakozott a projekthez, így a különböző egészségnevelési és egészségfejlesztési tevékenységek Pécs három oktatási intézményében kerültek megvalósításra.

 

A hazai továbblépés lehetőségének megteremtését az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége vállalta fel, és tagvárosai közreműködésével elindította a „Hozd a Formád Magyarország!” programot. Ezáltal a nemzetközi projekt lezárását követően Magyarországon jött létre a Shape Up projektben résztvevő országok közül az egyetlen nemzeti színtű hálózat, amely önálló programként folytatja a korábban megszerzett tapasztalatok hasznosítását.

 

A „Hozd a Formád Magyarország!” program céljai

 

A „Hozd a Formád Magyarország!” program célja, hogy az iskola és a város közösségi viszonyait és fizikai körülményeit olyan irányba változtassa, hogy azok elősegítsék a gyermekkori elhízás kockázatainak csökkentését. Ennek érdekében a „Hozd a Formád Magyarország!” program a kompetencia alapú oktatás lehetőségeit kihasználva a cselekvési kompetencia kialakítására épít, amely révén a résztvevő diákok olyan kezdeményezések kitalálására és megvalósítására válhatnak képessé, amelyek segítségével az egészségre ható pozitív változásokat érhetnek el.

 A program nem kizárólag az elhízásra koncentrál, hanem az ételek, a táplálkozás valamint a testmozgás pozitív és kritikai megközelítésére fókuszál.

 

Első lépésként az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége szakértői tréningeken és egyéb szakmai programokon ismertetik meg a résztvevőket a „Hozd a Formád Magyarország!” program céljaival, módszereivel.

Ezt követően az intézmények a megismert módszerek alkalmazásával felmérik az osztályok, tanulók egészségi állapotát és az azt befolyásoló tényezőket – az általános egészségi állapot, az életstílus, a társadalmi és környezeti meghatározók vizsgálatával.

A feltárt eredmények és kirajzolódott problémák alapján az intézmények összeállítják éves cselekvési tervüket, és meghatározzák azokat a prioritásokat, amelyekre hangsúlyos figyelmet fordítanak az egyes, egészséges életmódot támogató tevékenységeikkel.

 

A program keretében helyi támogató csoportot alakítanak az iskolák olyan szakértőkből (dietetikus, egészségfejlesztő, sportszakember, szociális szakemberek) és döntéshozókból (önkormányzati apparátus tagjai) akik tevékenyen hozzá tudnak járulni a környezeti tényezők megváltoztatásához.

 

A helyi aktivitások elindulását követően a szövetség szakértői folyamatos szakmai támogatást biztosítanak a hálózatos együttműködésben résztvevő intézmények

számára, valamint megteremtik a lehetőséget az egymás közötti közvetlen kapcsolatfelvételre és együttműködések kialakítására.

 

Az együttműködésben résztvevő intézmények vállalják, hogy a projekt időtartama alatt minden tanév végén megszerveznek egy „Hozd a Formád Magyarország!” tematikus hetet. Erre a rendezvénysorozatra meghívják a városukból azokat az iskolákat, amelyekkel kapcsolatban állnak, azzal a céllal, hogy megismertessék a program által vállalt küldetést és a kitűzött célokat, valamint bemutassák az év során

elért eredményeiket. Ezek a rendezvények egyben lehetőséget teremtenek a programhoz való csatlakozásra is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotósarok