Szabadidő magazin - Herman Piknik
Szabadidő magazin

Herman Piknik

2016. július 7. 20:22 |

Baráti összejövetel a szabadban, festői környezetben

A Herman Ottó Intézet folytatva elődintézménye hagyományát 2016. július 7-én családias hangulatú pikniket szervezett. A rendezvényen Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid a Herman Ottó Intézet főigazgatója átadta a Herman Ottó Konferencia Központ felújításának második ütemében elkészült fejlesztéseket, köztük egy baba-mama szobát, valamint egy madármegfigyelő játszóteret.

 

2015. június 26-án Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor születésének 180. évfordulóján jelentette be Dr. Fazekas Sándor Magyarország Kormányának döntését a Herman Ottó Intézet megalapításáról. Egy korszerű államszervezetben szükség van olyan háttérintézményekre, amelyeknek feladata a szakpolitikai döntések tudományos megalapozása – jelentette ki ekkor a földművelésügyi miniszter. Egy év távlatából azonban tisztán látható, az intézet jóval több ennél. Hat igazgatósággal járul hozzá a magyar vidék fejlődéséhez, a vidéki emberek életminőségének javításához, az agrárszakképzéshez, a környezet és a természet védelméhez. Tevékenységének legfőbb vezérfonalát a szemléletváltás, társadalmi tudatformálás, a felelős gondolkodás kialakítása adja, amelyben kiemelt hangsúlyt fektet a felnövekvő generációra. Így az elődintézmények munkáját folytatva több tudományos, szakmai és szemléletformáló kiadványt adott ki időről időre, szervezett és közreműködött számtalan rendezvényen.

A Herman Pikniken Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid emlékeztetett a hermani hitvallásra: „Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk!” Az intézet főigazgató hozzátette: az elmúlt évben több fejlesztést is elindított ennek érdekében az intézet. A szervezet a kimagasló szakmai munka mellett elkötelezett a családtudatos humánpolitika mellett és a munka-magánélet egyensúly megteremtésének támogatása terén is. Ez a következő számokban is megmutatkozik: az alkalmazottak létszáma közel 140, kétharmada nő, akik a vezetőségben is nagy arányban kapnak helyet. A munkavállalók jellemzően családosok, a 18 év alatti gyermekek száma 97, és rövid időn belül a kismamák száma is megnövekedett.

Növekvő létszámának és bővülő feladatkörének köszönhetően a munkatársak elhelyezése, valamint az egyre több szakmai rendezvény helyszínének biztosítása egyre nagyobb problémát jelentett. A probléma kézenfekvő megoldásának az intézettel egy telken elhelyezkedő, állami tulajdonú épület használatba vétele mutatkozott. Az évek óta használaton kívül álló, leromlott műszaki állapotú épület felújítására két, egymástól műszaki tartalmában és időben is markánsan elkülönülő ütemben került sor. „Az épület külső festésére, szigetelésére, tetőszerkezetének, világítástechnikájának és légtechnikájának javítására, a csatornázás karbantartására, a földszinti és emeleti vizesblokkok és rendezvényhelyszínek burkolására, festésére, valamint a nyílászárók cseréje még az első ütemben sor került, bruttó 178.332.414 forint értékben. A kivitelezés második időszakában pedig az üveghomlokzati árnyékoló kialakítását, a hűtési rendszer felújítását, a -1 és a -2. szinteken a vizesblokkok felújítását, az irodahelyiségek és közlekedők burkolását, festését, a fan-col berendezések javítását, illetve a tűzjelző rendszerek érzékelőinek cseréjét végezték el bruttó 90.388.770 forint összegben. A beruházásokat az intézet a fenntartó Földművelésügyi Minisztérium segítségével, saját bevételei terhére tudta megvalósítani. Mind ez azt mutatja, hogy ebben a háttérintézményben komoly szellemi potenciál mutatkozik, ami a közösségépítés terén végzett munkájában is mérhető” – mondta el Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter köszöntőjében.

A családbarát intézkedéseket az intézmény a Herman Ottó Konferencia Központban is biztosítja. A felújítás második ütemének részeként elkészült egy komfortos baba-mama szoba. Az elkülönített részben pelenkázó, világos bútorok, kényelmes karosszék biztosít nyugalmat. A gyerekek és a felnőttek, oktatók közös és örömteli használatára, elsősorban a madarak megfigyelésére, azonosítására és fotózására a mYnest természetfotós játszóteret is kiépítették. Mindezt azért, hogy a kicsik könnyebben fedezhessék fel a körülöttünk lévő természetes világot, a természet nyújtotta valódi értékeket, színeket és figyelhessék meg a csodálatos madárvilágot.

Az intézet a kormány döntése értelmében megkezdte a felkészülést a 2017. január 1-jei átalakulásra.

 

Forrás: Herman Ottó Intézet

Fotósarok