Szabadidő magazin - KOGART Kortárs Művészeti Gyüjtemény
Szabadidő magazin

KOGART Kortárs Művészeti Gyüjtemény

2010. március 4. 18:18 | Soltész Katalin

Izgalmas sokoldalúság. Jótékonysági árverés március 18.-án.

 A KOGART Ház közönsége március hónapban a KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény második évi gyűjteményépítő munkájának bemutatóját láthatja a falakon és a posztamenseken. 91 művész több mint 130 alkotása mindhárom emeleten, 80 vállalati támogató és a magyar állam segítségével – ez a második év mérlege.

 

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2007 őszén hirdette meg gyűjteményépítési programját a kortárs magyar képzőművészet támogatására. Az Alapítvány azt vállalta, hogy öt esztendőn át minden évben összegyűjt legalább 100 millió forintot magyarországi vállalatoktól. Az így befolyt összeget egy független, öttagú művészeti zsűri irányításával kizárólag műtárgyvásárlásra fordítja, hogy létrehozza a KOGART Kortárs Művészeti Gyűjteményt. A grémium a rendelkezésére álló keretből évente közel 100 olyan műtárgyat vásárol, amely megítélése szerint az elmúlt évtizedek kortárs magyar képzőművészetének kiemelkedő alkotása.

 

Az Alapítvány a gyűjteményépítési programról tájékoztatta az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, amely 2008 tavaszán úgy döntött, hogy az erkölcsi támogatás mellett anyagilag is segíti a munkát. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Kovács Gábor Művészeti Alapítvánnyal kötött megállapodása értelmében kötelezettséget vállalt arra, hogy három éven át minden, a vállalati szférától begyűjtött 1 millió forinthoz hozzátesz ötszázezret - maximum évi 50 millió forint erejéig. A magyar állam e nagylelkű gesztusa több mint egyszerű anyagi hozzájárulás: egyrészt lehetőséget ad a művészeti zsűrinek nagy értékű, muzeális műtárgyak megvásárlására, másrészt deklarálja egy új kortárs képzőművészeti gyűjtemény létrehozásának szükségességét, egyetértését az Alapítvány céljaival.

 

Egy, a maga teljességében öt év alatt felépülő gyűjteményt igen nehéz öt részletben bemutatni, hiszen így a közönség egy adott évben csak egy-egy szeletet, egy távolról sem egységes részletet ismerhet meg. A művészeti zsűri az első év válogatásánál elsősorban arra törekedett, hogy kijelölje a gyűjtemény időbeli határait, és lerakja azokat a sarokpontokat, amelyek köré a gyűjtemény további darabjait helyezi majd a következő években.  A második évben elsősorban a tendenciák feltárására, egy-egy periódus alaposabb kibontására, illetve új művészeti ágak beépítésére törekedtünk.

 

A 2009-es év kollekciója – szervesen kapcsolódva az első esztendőben gyűjtött művek csoportjához, de még mindig csak részeredményként – az izgalmas sokarcúságot tükrözi és dokumentálja. A szükségszerű korba-ágyazódáson, a művészettörténeti korfestő jelentőségen túl a vásárlás legfontosabb kritériuma természetesen most is a művek kvalitása volt. A már klasszikusnak mondható mesterek alkotásai mellett fontos volt számunkra, hogy a fiatal képzőművész generáció munkái is a gyűjteménybe kerüljenek: ezek a darabok a következő évtizedek gyűjteményes kiállításainak kiemelkedő alkotásai lehetnek.

 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a leendő gyűjtemény szerkezete, azon belül az egyes művészeti ágak aránya már nem módosulhat, illetve nem jelennek meg más művészeti ágakat képviselő kiemelkedő alkotások, ám az első két év talán már sejteti a leendő KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény szellemét. Meggyőződésünk, hogy öt év szisztematikus szakmai munkájával kialakul majd egy olyan gyűjtemény, amely markánsan reprezentálja az utóbbi néhány évtized kortárs magyar képzőművészetét.

 

Ám ez még nem minden: az Alapítvány azt is vállalta, hogy három kiállító művész 1-1 millió forintos ösztöndíjat kap külföldi tanulmányút céljára. A zsűri döntése értelmében az ösztöndíjak idei nyertesei: A. Nagy Gábor festőművész, Jakatics-Szabó Veronika festőművész, Menasági Péter szobrászművész. A jótékonysági célokat megvalósítandó az év folyamán megvásárolt műtárgyak közül 20 a március 18-i nyilvános jótékonysági árverésen talál új gazdára. Az elárverezendő alkotásokhoz közjegyző jelenlétében hozzásorsoltuk azt a 20 civil szervezetet, amely télen meghirdetett nyílt pályázatunkon elnyerte a támogatást. Ennek mértéke megfelel a kép vagy szobor nettó leütési árának.  A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány az aukción minden egyes alkotásra licitál majd, így vállal garanciát arra, hogy minden nyertes pályázó hozzájut a minimum 500.000 forintos támogatáshoz.

Fotósarok