Szabadidő magazin - Az Oroszlány–majki kamalduli remeteség
Szabadidő magazin

Az Oroszlány–majki kamalduli remeteség

2014. november 28. 21:26 |

Megújult a barokk műemlékegyüttes rendházépülete

 

Az Európa-szerte különlegességnek számító Oroszlány – majki kamalduli remeteség műemléki rekonstrukciója fontos állomásához érkezett. Megújult a barokk műemlékegyüttes rendházépülete, amelynek készülő kiállítása bemutatja a remeteség XVIII. századi históriáját, a szerzetesek élet­módját, megemlékezik II. Rákóczi Ferenc és a kamalduliak kapcsolatáról. Megjeleníti azt az időszakot, amikor az épületből a remeteség alapítását egykor támogató Esterházy család grófi ágának vadász­kastélya lett az 1860-as évektől. A tervek szerint a fejlesztés 2015 tavaszán fejeződik be, s attól kezdve lesz látogatható a műemlékegyüttes egész területe. Mindezzel együtt, a Forster Központ, a majki kamalduli remeteség vagyonkezelője lényegesnek tartja, hogy az esztendő végéhez közeledve megismertesse a nyilvánossággal a fejlesztés előrehaladását, valamint, hogy ennek szellemében advent idején, minden vasárnap megnyissa a remeteség kapuját, s hagyományteremtő szándékkal jótékonysági programot szervezzen.

 

A remeteség története

A XI. században Szent Romuald követőiből alakult, itáliai eredetű kamalduli rend csak a XVII. század végén jelent meg Magyarországon. A majki kamalduli remeteséget 1733-ban alapította gesztesi birtokán gróf Esterházy József horvát–szlavón–dalmát bán.

 

 

A szabadságharcot lezáró, 1711-es szatmári békét követően a Rákóczihoz hű, dunántúli nemesi családok adományaiból épült (az adományokra a szerzetesi lakok főhomlokzatán elhelyezett nemesi címerek emlé­keztetnek) a némaságot fogadó kamalduli szerzetesrend majki remetesége a hallgatás szimbólumaként, mely az ellenállás egyik utolsó lehetősége volt a Rákóczi-szabadságharcot követően.

 

Az épületegyüttes tervezésével Esterházy József az osztrák építészt, Franz Anton Pilgramot (1699–1761) bízta meg. A remeteség épületei által körülfogott templom alapjait 1753-ban tették le. Pilgram elképzelése nem valósulhatott meg maradéktalanul: az 1770-ben befejeződött építkezés során az eredetileg tervezett húsz remetelakból csak tizenhét épült meg.

 

A konventépületben – más néven foresteria, vendégház – volt a remeteség felügyelőjének (prior) és az átutazó vendégeknek a szállása, az alapító kegyúr lakosztálya, a vendégházban megszálltak ebédlője, valamint a refektórium, a könyvtár, a levéltár és a gyógyszertár. A hajdani refektórium freskóit Vogel Gergely oltár- és freskófestő készítette 1760 körül. A refektórium a remeteség – a templom mellett – leggazdagabban díszített helyisége volt. Ebben a díszebédlőben a szerzetesek csak nagy ünnepek alkalmával étkeztek. Falain, stukkódíszes keretekben, a rendalapító Szent Romuald életének jelenetei, magyar szentek, valamint a szerzetesi ebédlőkre jellemző Utolsó vacsora-jelenet kapott helyet. Bár a refektórium figurális jelenetekkel díszített faburkolata és felolvasó pulpitusa mára megsemmisült, egy gazdagon faragott eredeti ebédlőasztal – és ennek másolatai – ma is megidézik berendezésének egykori gazdagságát. Az épület a szárnyak által körülzárt díszudvarral és szobordíszes kerítéssel csatlakozik a remeteség cellaházaiból álló épület­együtteséhez.

 

A cellaházakban egy-egy, némasági fogadalmat tett, fehér habitust viselő szerzetes élt. Szigorú napirendjük az év nagy részében böjtölve, a megszabott imaórák zsolozsmáival, a cellaházak kápolnájában végzett egyéni imádságokkal, magányos elmélkedésekkel és fizikai munkával telt.  Szabadidejükben írtak, lelki olvasmányokat végeztek, a cellaházuk kertjét művelték.

 

A rend önfenntartó volt. A gazdálkodással, halászattal, földműveléssel némasági fogadalmat tett, de fel nem szentelt, laikus barátok foglalkoztak. A néma barátok csak rövid ideig élhettek Majkpusztán, mivel 1782-ben II. József császár feloszlatta a császárság és királyság területén működő rendeket.

 

1806-ban gróf Esterházy Károly megvette a birtokot és a területet bérbe adta. Majkon ebben az időben a környék legnagyobb posztógyára működött, a cellaházakban munkások laktak, az egyikben iskolát rendez­tek be. 1860-ban az Esterházy-család a konventépületet vadász- és lakókastéllyá alakíttatta át. 1880 körül alakították ki a vadásztermet, amelynek falain ma az 1902–1903-ban készített tölgyfaburkolat látható, Franz Xaver von Pausinger salzburgi festő kartonra festett és rajzolt, szarvasokat és őzeket ábrázoló képeivel. Az eredeti hatból négy karton tekinthető meg eredeti helyén.

 1810 nyarán egy villámcsapás következtében leégett a Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templom tetőszerkezete. Részben az oroszlányi evangélikusok, részben Esterházy Károly csákvári kastélyának bőví­téséhez szállíttatták el a köveket. A megmaradt templomtorony egyik oldalán, a sekrestye boltozatcsonkján még ma is látható freskótöredék.

 

A II. világháború idején az egykori konventépület keleti mellékszárnya és a főszárny csatlakozó része leégett, ekkor pusztult el a családi levéltár, számos könyvritkaság, értékes bútor. A háborút követően az épületegyüttes kórházként működött, majd az államosítás után középiskola és kollégium, majd munkásszálló költözött falai közé.

 

Majk az 1980-as évektől került a turisztikai érdeklődés körébe, 1993-ban állították helyre a templomtorony alsó részét. Az állami tulajdonú műemlékegyüttes kezelője 2001-től a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, 2012 óta a Forster Központ.

 

 

Advent Majkon

Ebben az esztendőben az adventi vasárnapokon, hagyományteremtő szándékkal jótékonysági, népi és keresztény programot rendez a Forster Központ a térség szociálisan nehéz sorsú gyermekei és idős lakói számára. A program nyitányaként november 27-én, csütörtökön este 6 órakor Böjte Csaba ferences szer­zetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója „Adventi Gondolatébresztő” címmel tart előadást.

 

Advent négy vasárnapján, november 30-án, december 7-én, 14-én, 11 és 16 óra között korcsoportok szerint kézműves foglalkozások, hagyományőrző, népi játékok, drámajátékok, uzsonna várja a gyermekeket. A negyedik vasárnap az időseké, akik karácsonyi dalokat, felolvasásokat hallgathatnak meg, misén vehetnek részt. Őket is uzsonnával várják a szervezők.

Fotósarok