Szabadidő magazin - Magyar Civil Becsületrend
Szabadidő magazin

Magyar Civil Becsületrend

2014. február 13. 21:09 | Tausz A.

Az Ars Humanica Hungarica Kör idei kitüntetettjei. A jogtalanság jóvátétele.

Az Ars Humanica Hungarica Kör, amelyet tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alkotnak, 2011-ben alakult és megalapította a Magyar Civil Becsületrendet, hogy ily módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.

A Magyar Civil Becsületrend anyagi díjazással nem járó évenkénti kitüntetés, amelynek értékét kizárólag az azt odaítélők által képviselt szellemi-erkölcsi tőke adja. A kitüntetés nyilvánosan igazolt elismerése annak a példaértékű tevékenységnek, amit a kitüntetett az emberek érdekében végzett.

A Magyar Civil Becsületrendet minden évben egy alkalommal, február 10-én, gróf Batthyány Lajos, az első független magyar kormány mártír miniszterelnökének születésnapján adja át a Kör kitüntetetteknek. Jelképes üzenetű ez a nap, amit a Kör tagjai a civil függetlenség és egyéni önfeláldozás napjának tartanak.

Az Ars Humanica Hungarica Kör ezzel az önmagában értékes kitüntetéssel kívánja a kitüntetettek tevékenységének egyetemes és örök értékű humánumát mindenki számára követendő például állítani: Virtute et Exemplo (Erénnyel és Példával).

Kuthi Csaba bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar Civil Becsületrend tízéves védjegyoltalom alatt áll. Idén harmadik alkalommal kerül sor a kitüntetések átadására. Majd Görgey Gábor, Kossuth-díjas író köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy a díjakat azok érdemelték ki, akik  a tisztesség és helytállás becsületét szerezték vissza. A Batthyányakat Sumonyi Zoltán, író, költő idézte. "Magyar Civil Társadalom - van-e, lesz-e? "címmel  Pomogáts Béla, irodalomtörténész a civil szerveződés lehetőségeit történelmi távlatokba helyezte.

A kitüntetettek  tevékenységét Fabiny Tamás evangélikus püspök, és Hegedüs D. Géza színművész méltatta.
Az idei átadó különleges aktualitását az adja, hogy 2014 a Civil Kurázsi Éve.
 
 A Magyar Civil Becsületrendet 2014-ben

Deák Gábor, tanár, újságíró, könyvkiadó,
Dr. Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
anglikán-metodista hitelveket valló szabadegyház elnöke és felsőoktatási
intézményének, a Wesley János Lelkészképző Főiskolának a rektora,
Sz. Bíró Zoltán történész,
Ungváry Rudolf író, információs mérnök vehette át. 

A díjazottak saját költségükön 2012-ben Örményországba utaztak, hogy Jerevánban bocsánatot kérjenek az azeri tettes kiadatása miatt.A civil társadalom üzenetét vitték, a jogtalanság jóvátétele  motiválta cselekedüket. Az áldozat sírjára virágot helyeztek, és elültettek egy fát, amely jelzi majd, hogy vannak Magyarországon, akik együttéreznek a sokat szenvedett néppel.

Kitüntetésben részesült Harmati Ildikó, a Káptalantóti Liliom-kertben működő termelői piac létrehozója, aki  évek óta küzd azért, hogy a kistermelók a Balaton Felvidék termékeit árulhassák. Tevékenysége egyben a vidéki turizmus szempontjából is nagy jelentőségű.
Az Óbudai Társaskörben rendezett ünnepségen közreműködött:
Paul Gulda (Bécs) - zongora                  
Szatmári Emőke - klarinét
Vucurevic Elvira - hegedű
Képünkön: első sorban a kitüntetettek
Fotó:Csillag György

 

Fotósarok