Szabadidő magazin - Arkánum Alapitvány
Szabadidő magazin

Arkánum Alapitvány

2013. október 4. 20:02 |

Sikeres svájci-magyar együttműködés

Az Arkánum Szellemi Iskola Alapítvány és svájci partnere, a Bern Kantonban működő Humanus-Haus Alapítvány a Peregrinus Vándoriskola megvalósítására pályázatot nyert a Svájci-Magyar Együttműködési Programtól.

A csaknem 20 millió forintos támogatás az alábbi tervek megvalósítását teszi lehetővé 2012. június 1. és 2013. október 31. között:

        15-20 fiatal életgyakorlatának és életút-orientációjának kísérését, mentorálását;

        a fiatalok sorsába vágó fejlődés-pedagógiai és biográfiai művek magyarra fordítását és kiadását;

        svájci-magyar szakmai konzultációt és kölcsönös tanulmányutakat; a pályázat eredményeinek zárókonferencián történő bemutatását;

        A kezdeményezés hosszú távú fenntarthatósága érdekében a „Peregrinus barátai” támogatói és vállalkozói kör kialakítását és ezáltal az újabb éves megvalósítás előkészítését.  

 

A pályázat elsősorban 14-28 év közötti fiatalokat szólított meg. Iskolai végzettséghez nem kötött, nyitott jellege miatt lehetővé tette hátrányos helyzetű, vagy különleges élethelyzetben és akár súlyos lélekállapotban lévő fiatalok részvételét, akiknek önképük megerősítésére volt szükségük, segítséget kaphattak életvezetési képességeik javításához, s ezzel esélyt teremthettek maguknak, hogy hatásosan és gyümölcsözően lépjenek saját útjukra.

Magyarország szakképzése és szakmai képzése átalakítás alatt áll. Az elmúlt húsz évben a mesterségek képzése csaknem teljesen elvesztette a vállalkozásokon belüli, gyakorlatra alapozott jellegét. Gyakorlatok (internship programok) mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban jelentős mértékben pusztán formális karaktert vettek fel, ezáltal jelentősen romlott a munkába lépő magyarországi fiatalok gyakorlati, vállalkozói készségük szintje. Pedig ez nagyon fontos a gazdaság életképessége, egy társadalom megújuló képessége szempontjából, de Magyarországon az elmúlt húsz évben egyértelműen kudarcot vallott. A Peregrinus Élet Gyakorlat képes volt a megújulás keresésében egy jelentősen új megközelítést, egy innovatív megoldási utat kínálni, amelyet a jövő évben folytatni kíván.

A Vándoriskola erősíti a társadalmon belüli toleranciát, a legkülönbözőbb rétegből származó fiatalok közössége kapcsán (miközben ebben a korban, a 14-28 éves korban már szinte minden más szervezett képzési megoldás ezeknek a rétegeknek az egymástól való szinte teljes szegregációját szolgálja.) Sőt, az év során felnőttek is bekapcsolódtak a Vándoriskolába: úgy tűnik, 72 évesen is lehetünk Peregrinusok.

A pályaorientációnak és életút-orientációnak egy iskolarendszeren kívüli, kudarcoktól mentes, szabad és kreatív formáját valósítja meg – szabadon a „siker-esség” és a „kudarc-osság” illúziójától. Kezdeményezésünk legközelebbi rokona a gyakorlat melletti képzések svájci megvalósítása, az írországi egyetem előtti internship gyakorlatok, és különösen az egykori magyar és a mai skandináv népfőiskolai mozgalom.

 

Az elmúlt egy évben két egymással összefüggő hatalmas fordulatot, átalakulást éltünk át a Vándoriskola életében: A jelentkező fiatalok nem mindennapi totális gondoskodást vártak el: többségük tanult, dolgozott, utazott, élte az életét – számukra a szerte a világban megszervezett gyakorlatok helyett az Őrségben megtörtént összehangolt gyakorlatok, a ritmikus rendben visszatérő ispánki műhelyek voltak az igazán fontosak és a szinte egyedül lehetségesek. lndulásra a Vándoriskola minden szervezője részére is világossá vált, hogy az előre kigondolt továbbalakult: a közös gyakorlatok, az őrségi személyes és közös életgyakorlat az, amit a pályázatunk, az amit az Arkánum kell, hogy a fiataloknak nyújtson. Hogy szívük és lábuk merre viszi őket, ez már az ő legszemélyesebb ügyük lett és maradt.

 

A Svájci Hozzájárulás program, az ilyen pályázatok minden bürokratizmusa ellenére, lehetővé tette ezt a fordulatot. Fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi EU pályázatok eljárási szabályai nem tették volna lehetővé, hogy ez a pályázat az élet által továbbírtan megvalósulhasson. A fordulat pillanatában vagy a felismert úttól vagy a pályázat támogatásától el kellett volna elköszönnünk. Hány szervesen alakuló nevelési és szociális kezdeményezés kerülhet ma Európában ebbe a helyzetbe?

 

A svájci Humanus-Haus alapítója korábban kiemelkedő kapcsolatot épített ki a különleges lélekápolást igénylő gyermekek számára nyílt egyetlen Romániai Camphill Iskola-közösség megalapítása és támogatása útján Erdély román és magyar lakosságával. Most Magyarországon segítette a Vándoriskola megszületését.

Az Arkánum Alapítvány elmúlt két évtizedes életút-orientációs tevékenysége, valamint az un. erdei iskolák keretében nyújtott komplex iskolán kívüli készség- és képességfejlesztő programjai, az időszakosan megszervezett mezőgazdasági-, környezetvédelmi és erdészeti gyakorlatai, nemzetközi nyári táborai és szakmai műhelyei 14-21 éves fiatalok részére jelentősen továbbfejlődtek az elmúlt egy évben. Az Alapítványnak ugyancsak évtizedes múltja van a könyvkiadás területén. Eddig számos svájci kötődésű biográfiai munkát is lefordított és elérhetővé tett a magyar olvasók, így a magyar pedagógusok, szociális segítők széles köre számára. A pályázat révén két kötet lefordítása és megjelentetése vált lehetővé.

Az Alapítvány elvégezte a vállalt egyéves munkát lspánkon, az Őrség szívében. Most a Peregrinus-termés betakarítása folyik és október 13.-án megtörténik a termés bemutatása, ahogy az a régi Szent-Mihály ünnepeken történt egykor az országban.

Ez a zárás egyben nyitány is: az új év megszervezésének nyitánya.


A XXI.század szellemi fejlődése. Utak-akadályok-lehetőságek az ifjuság közösségi és egyéni sorsában.

Konferencia és bemutató .

Az Arkánum Szellemi Iskola Alapítvány sajtótájékoztatóján az Ispánkon élő és dolgozó Bistey Zsuzsa a MOM Művelődési Központban  október 13-án rendezendő egész napos nemzetközi konferencia hátteréről  szólva emlékeztetett arra, hogy több mint 100 éve jelent meg a szellemtudomány Rudolf Steiner munkásságában. A filozófia doktora, elismert író-újságíró, könyvek szerkesztője az emberi lélek mélységeit vizsgálta az individuum és a történelmi összefüggések tükrében. 

Bistey Zsuzsa klinikai pszichológus huszonkét évvel ezelőtt tért haza Magyarországra. Rudolf Steiner munkásságát tanulmányozva felismerte, hogy ha a lélektan a szellemtudománnyal ötvöződik, akkor feltárul az a világ, amelyben értelmezhetővé válik az ember küldetése.

Ezt a tudást folyamatosan elmélyítve és a gyakorlatban alkalmazva építette fel a ma Ispánkon működő Arkánum szellemi műhelyt, ahol felnőtt- és gyerekcsoportokat, pedagógusokat és egyéni tanulni vágyókat tudnak fogadni és felkészíteni.

Abban a korszakváltásban, amelyet most az egész emberiség átél, nagy szükség van a steineri örökség megfelelő ápolására és a tudás elterjesztésére. Ezt szolgálja az október 13-i konferencia is, amelynek két külföldi vendége, Barbro Karlén (USA) és Thomas Meyer (Svájc) lesz. Saját kutatásaik, élettapasztalataik alapján írott és szerkesztett könyveik hitelesen támasztják alá az európai szellemi fejlődés útját egyengető elképzeléseket.

 

 

Fotósarok