Szabadidő magazin - Transenergy
Szabadidő magazin

Transenergy

2013. június 18. 20:14 |

Konferencia Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia geotermikus erőforrásairól.

Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia földtudományi szakemberei által közösen végzett, a Pannon-medence nyugati részére kiterjedő földtani, vízföldtani és geotermikus modellezések eredményeire alapuló interaktív webportálja a hatóságok, befektetők kérdéseire ad válaszokat: hol és milyen célból lehet a határmenti térségekben a felszín alatti termálvizeket hasznosítani (fűtés, balneológia), milyen szempontokra kell különösen figyelemmel lenni, főként atekintetben, hogy a termelés hatásai ne befolyásolják kedvezőtlenül a szomszéd ország vízfelhasználóit. A projekt során létrehozott adatbázis alkalmas konkrét beruházások előkészítésére is – példaként két, a területre eső geotermikus hő- illetve kapcsolt hő- és áramtermelésre alkalmas kiserőmű beruházás megvalósíthatósági tanulmánya is megtalálható a honlapon.

2013. június 24-én kerül megrendezésre Bécsben, az Osztrák Földtani Intézetben a TRANSENERGY: Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai című projekt zárókonferenciája, melyen a geotermikus energiaforrások használatában érintettek (az országos és regionális szintű hatóságok döntéshozói, a jelenlegi és jövőbeli hasznosítók, befektetők) az Európai Unió, ezen belül is kiemelten a közép-európai régió megújuló energia- és vízgazdálkodási stratégiájának keretében megismerkedhetnek a projekt eredményeivel.  

A TRANSENERGY projekt fő célja a szomszédos országokkal közös geotermikus energiaforrások fenntartható használatának elősegítése. A projekt a Közép-Európai Program (2010–2013) keretében valósul meg, az ERDF társfinanszírozásában. Célkitűzése, hogy a geotermikus potenciálról, készletekről, azok fenntartható hasznosításáról szilárd geotudományos alapokon nyugvó információt szolgáltasson. A projektben Magyarország vezetésével Ausztria, Szlovákia és Szlovénia Földtani Intézetei vesznek részt.

További részletek:

http://transenergy-eu.geologie.ac.at/

Fotósarok