Szabadidő magazin - Magyar fotóművészet az új évezredben
Szabadidő magazin

Magyar fotóművészet az új évezredben

2013. május 9. 16:49 |

Fotósorozatok a Magyar Nemzeti Galériában. Családi nap.

2013. május 11 - július 28.

Az ezredforduló óta a fotográfia elmélete és gyakorlata is jelentősen megváltozott. Szinte minden képzőművészeti ág használ fotót, s éppen ezért különösen képlékenyek azok a határok, amelyek a fotóművészt, a fotót használó művésztől elválasztják. Milyen hatása van a tömegesen használt digitális technológiának a kortárs fotóművészetre, s egyáltalán kit is nevezhetünk 2013-ban fotóművésznek?

A Magyar Nemzeti Galéria kiállításának célja, hogy bemutassa, miként változott meg a fotográfia az ezredforduló óta; mi történt a magyar fotóművészetben, s az egyetemes folyamatok miként hatottak itthon. Sikerült-e megőrizni a fotó régi rangját és tekintélyét, s beszélhetünk-e még a régi értelemben vett fotóművészetről?

A Magyar fotóművészet az új évezredben című kiállítás a fenti kérdésekre az alkotók egy-egy fotósorozatának bemutatásával kíván válaszolni.

 

   Kiállító alkotók:

   Barta Zsolt Péter, Czigány Ákos, Dezső Tamás, Eperjesi Ágnes, Esterházy Marcell, Fabricius Anna, Gábor Enikő, Gerhes Gábor, Gyenis Tibor, Kerekes Gábor, Korniss Péter, Koronczi Endre,   

   Kovalovszky Dániel, Kudász Gábor Arion, Magyar Ádám, Misetics Mátyás, Ősz Gábor, Pecsics Mária, Péter Ildikó, Szabó Dezső, Szacsva Y Pál és Tóth György

A kiállítás olyan, egymástól lényegesen különböző művészek fotósorozataiból válogat, akiknek alkotásaiban a 21. század legfontosabb fotótechnikai, képelméleti problémái fogalmazódnak meg. A képzőművészet egyik műfajában sem figyelhető meg a médiumok olyan gyors és minőségi változása, mint a fotóművészetben. A képek ugyanakkor a fotóművészet saját műfaji és technikai önvizsgálatán túl egyén és társadalom, múlt és jelen, a természet embertől érintett, vagy érintetlenül hagyott világa, város és civilizáció, személyiség és tömeg kérdéseit is változatos módokon vetik fel.

                A beállított kép és a "véletlenszerűen" exponált kép mind nagyon fontos dolgot mond el világunkról, s benne a tárgyakhoz, képekhez és az időhöz való viszonyunkról. Az illúziókeltően realisztikus, ám mégiscsak apró elemekből modellezett képek sorozata (Szabó Dezső); a nagyon artisztikusan komponált, s már-már szürreális hatású, de valójában minden rendező-művészi beavatkozás nélkül, a lehető legnagyobb tárgyilagossággal készült tájképek (Pecsics Mária); a néptelen utca fényeiben álló és pózoló magányos alakok (Misetics Mátyás); a modern tömegközlekedés áramvonalas járművein szinte vonalkódokká préselődő emberek (Magyar Ádám); vagy a metropoliszok aluljáróiban és plázáiban, a szántóföldeken és lakótelepeken bethlehemező gyerekek csoportja (Korniss Péter) minden valószerűtlenségük ellenére is "objektív" képek, de mégis nagyon kérdésessé teszik a fényképhez fűződő, objektívnek gondolt viszonyunkat. Fabrícius Anna, Gyenis Tibor és Gerhes Gábor sorozatain a képi történetek látszólag egyszerűen és világosan olvashatóak, mégis zavarba ejtő viszonyokat jelenítenek meg. Esterházy Marcell a műfajok és a technikák változatos használata révén képes a legszemélyesebb dolgairól vallani fotóival. Dezső Tamásnak vagy Péter Ildikónak a klasszikus dokumentarista fotóhoz közel álló munkái nagyon elmélyült és poétikus valóságértelmezésről tanúskodnak.

                Valamennyi alkotó munkáin megfigyelhető a valósághoz és a fotó műfajához való kritikus, személyes és intellektuális viszony, ami olykor a manipuláció eszközeit is nagyon változatos módon alkalmazza.              

                Kortárs fotóművészeink munkáin világosan látható, hogy nem a fotó régi rangját és tekintélyét próbálják megőrizni, hanem új rangot és új minőséget adnak a műfajnak, ezáltal is bizonyítva, hogy van érvényes, más műfajokkal nem helyettesíthető és nagyon is a 21. századi világban élő és arról szóló fotóművészetünk.

            A kiállítás kurátora Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum Igazgatója.

 

 

 

 

CSALÁDI NAP – a Magyar fotóművészet az új évezredben című kiállításhoz kapcsolódóan

2013. május 11. szombat 10-13 óráig

 

10-13 óráig kreatív gyereksarok - Készíts képet kedvenc tárgyaidról!

Hozd el magaddal kedvenc tárgyaidat, ezekről fotókat készítünk, melyeket haza is tudsz vinni.

11.30 Családi tárlatvezetés a Magyar fotóművészet az új évezredben című kiállításban

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, A épület

A programon való részvétel díja: 1200 Ft/felnőtt 400 Ft/gyerek (14 éves korig).

A programot 6 éven felüli gyerekeknek ajánlják.

Fotósarok