Szabadidő magazin - Az Edelényi Kastély
Szabadidő magazin

Az Edelényi Kastély

2012. július 7. 21:03 |

A Kastélysziget kulturális és turisztikai központként nyítja majd kapuit.

Az Edelényi Kastélysziget egyik emblematikussá vált látnivalója a kovácsoltvas kapu, tetején a Coburg címerrel, mely a bécsi Felső-Belvedere vaskapujának ihletésére készített Mátrai Zoltán kovácsmester az 1900-as évek elején. 

Megkezdődtek az Edelényi Kastélysziget parkolójának és kiszolgáló építményeinek a kivitelezési munkálatai is. Mindeközben az új Széchenyi Terv keretében a Műemlékek Nemzeti Gondoksága már beadta pályázatát a folytatásra: a projekt második ütemében a kastély-gyűjtemény megalapozására helyezik a fő hang­súlyt a Gondokság szakemberei

Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély (ejtsd: Lüillié-Koburg) az ország hetedik legnagyobb kastélya, a magyarországi kora barokk építészet kiemelkedő emléke. Építtetője Jean-François L'Huillier (ejtsd: Zsan Franszoá Lüillié) báró 1728-ig építtette a Bódva-folyó által körülölelt kis szigetre, de nem tudta örömét lelni a környék legnívósabb, francia és itáliai hatásokat mutató kastélyában, mert az építkezés befejezését megelőzően meghalt. A díszítő munkákat már özvegye, Marie-Madeleine de Sainte-Croix (ejtsd: Marij Madlen dö Szenkroá) készíttette el. A déli homlokzaton elhelyezett emléktábla tanúsága szerint1730-at írtak, amikor a homlokzati díszítőelemeket és a belső stukkókat is befejezték.

Az együttest egykor francia jellegű barokk kert vette körül. Erről és az épület 18. századi megjelenéséről alaprajzok és homlokzatrajzok maradtak fenn. Galántai gróf Esterházy István 1763–1764 között Franz Anton Dvorzaczky közreműködésével felmérettette a birtokot.

Esterházy az emeleten reprezentatív helyiségeket alakíttatott ki. A kastély e szobáiban rokokó falfestmények maradtak fenn. Hat terem falképeinek vezető mestere az iglói Lieb Ferenc volt.

A 19. század első felében a Szászi-Coburg-Gothai hercegi család birtokába került az edelényi uradalom, mikor Ferdinánd György herceg megvásárolta a kincstártól a birtokot. A Coburg család életében nem számított jelentősnek a kastély, az uradalmat 1864-ben hitbizománnyá alakították át, az épület egy részét pedig más célú hasznosításra engedték  át, 1861-ben például járásbíróságot költöztettek ide.

A kastélyt 1910-től kezdődően Ray Rezső tervei szerint átépítették. 1945 után több intézmény is működött az épület falai között: járásbíróság, ügyészség, napközi, öregek otthona, ügyvédi munkaközösség, egyes részei pedig lakásként szolgáltak.

Az 1990-es években hosszú ideig üresen álló és romló műemlékegyüttest 2001-ben vette át a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és elvégezte a legégetőbb állagvédelmi munkákat. 2004 és 2006 között egyes részek helyreállítására – például a középrizalit tetőszerkezetének rekonstrukciójára – is sor került. Az intézmény 2006-ban kezdte meg a 2,2 milliárd forintos nagyságrendű európai uniós projekt kimunkálását, amelynek támogatási szerződését 2009. március 25-én írták alá.

A rekonstrukció a főépület külső-belső felújítását, a termeiben található művészeti értékek restaurálását, valamint a hosszú távú fenntarthatóság és az értékek megőrzése érdekében az épület megfelelő turisztikai-kulturális hasznosítását foglalja magában. E munka eredményeként 2013-ban megnyílik az Edelényi Kastélysziget Kulturális és Turisztikai Központ a csaknem háromszáz évvel ezelőtt épített edelényi kastélyban.

Fotósarok