Szabadidő magazin - Fogyasztóbarát Vállalkozás
Szabadidő magazin

Fogyasztóbarát Vállalkozás

2012. március 31. 19:35 |

Pályázat

.A „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszer célja, hogy

- a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a a fogyasztók bizalmát növelő cégeket,

- a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát,

valamint ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozótevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet: 

-fogyasztóbarát ügyfélszolgálat ahol pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert működtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerű elintézésére;

-fogyasztói tájékozottságot ösztönző tájékoztató rendszer,-fogyasztói tudatosságot ösztönzı tájékoztató rendszer – amelyben a pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehető leghatékonyabb és legegyszerűbb módon eljusson a fogyasztókhoz; -hazai elkötelezettségő vállalkozás amely esetben a vállalkozás az átlagostól  nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket

-hazai elkötelezettségű vállalkozás, 

-a kiemelt figyelmet igénylő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszerek amelyek a nehezebben tájékozódó, főként idıősebb mberek információhoz való jutását, a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó előírások betartását vagy a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz valóhozzájutását segítik elő.

- fenntartható fogyasztás, társadalmi felelısségvállalás ahol a vállalkozás sokat tesz azért, hogy tevékenysége az értékesítési szempontokon túlmutató céloknak is megfeleljen.

A pályázat benyújtásának határideje:2012. május 31.

A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel. A pályázati felhívás teljes anyaga letölthető az NFH honlapjáról.

 

Fotó:Csillag György

 

 

 

 

 

 

 

ı

sítést a vállalkozás 2 évig viselheti

Jogszabálysértés, illet

 

 

ı

leg a pályázatban megfogalmazottakkal ellentétes tevékenység

esetén

 

 

a tanúsítás visszavonható

.

 

 

-a

 

Pályázni az alábbi fő témakörökben lehet :
valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta.

Fotósarok