Szabadidő magazin - A fotóművészet születése.
Szabadidő magazin

A fotóművészet születése.

2012. március 28. 21:34 |

A piktoralizmustól a modern fotográfiáig. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.

A fotóművészet születése

A piktorializmustól a modern fotográfiáig (1889-1929)

Szépművészeti Múzeum 2012. március 30. – július 1.

A Lélek és Test, valamint a Hervé 100 című nagysikerű tárlatok után egy újabb fotóművészeti kiállításnak ad otthont a Szépművészeti Múzeum. A március végén nyíló, A fotóművészet születése - A piktorializmustól a modern fotográfiáig című tárlaton látható, fotográfiák döntő többsége a piktorializmus első nagyhatású publikációjától (1889) a Film und Foto kiállításig (1929) terjedő időszakban készült alkotásokkal mutatja be azt a változást, melyet a piktorialista fotóművészet és a modern fotográfia között – közel 40 év alatt – zajlott le. A több mint tíz kölcsönző intézmény közreműködésével létrejövő kiállítás nemzetközi szinten ad átfogó képet a korszak fotográfiai változásáról. Az osztrák, német, francia, angol és amerikai fotográfusok – többek között Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Man Ray - mellett a korszak valamennyi kiemelkedő magyar fényképészének - André Kertész, Moholy-Nagy László, Pécsi József és Balogh Rudolf - műve is szerepel a több mint 200 művet bemutató tárlaton.

 

A  piktorializmus a fotográfiában az 1890-es években bontakozott ki Angliában, Ausztriában, Franciaországban és Németországban szinte egy időben. Megjelenését társadalmi körülmények is segítették, hiszen ekkortájt jelentek meg azok a fényképészeti eljárások és technikai eszközök, amelyek már lehetővé tették, hogy ne csak a szakfényképészek szűk köre legyen képes technikailag tökéletes fényképet létrehozni, hanem a műkedvelők egyre sokasodó rétege is biztos kézben tarthassa a fotográfiai eljárások gyakorlatát.

Ezzel párhuzamosan a fotóművészet új irányának felbukkanásával újjáéledt a vita is arról, hogy művészet-e a fotográfia. A festői látásmódhoz való közeledés jegyében a fényképkészítők inkább a hagyományos festészeti eljárásokhoz közelítő látásmódot követték, elrugaszkodtak a valóság pontos leképezésétől, lágy rajzolatú objektíveket használtak és nagy kézügyességet és egyéni látásmódot kívánó, úgynevezett nemes eljárásokkal hozták létre alkotásaikat, melynek közös jellemzője, hogy a képalkotó ezüstöt mindig valamilyen más hordozóra cserélték, ezzel is erősítve a festői hatást.

A fotóművészek ebben az időszakban inkább hasonulni szerettek volna festészethez, hogy bebocsátást nyerjenek a művészek panteonjába.

A festői fényképezés alkotóinak művészeti példaképei az impresszionisták voltak. A piktorialista stílus születésének”hadüzenet jellegű” alkotása George Davison "A hagymaföld" című műve 1890-ben mely hasonló fogadtatásban részesült, mint húsz évvel korábban Cézanne, Monet, Pisarro, Renoir és Sisley festményei.

1891-ben, Bécsben rendezték az első piktorialista fotókiállítást, elsősorban a bécsi Camera Club három tagjának (Heinrich Kühn, Hans Watzek, Hugo Hennerberg) szakmai irányításával.

A piktorialista fotográfia legnagyobb érdeme, hogy a fényképezést művészeti rangra emelte és ezt elfogadtatta a kor közvéleményével és művészettörténészeivel egyaránt. Erőteljes hatása az első világháborúig tartott, de még az 1930-as években is hatott.  A fényképek, elsősorban a nemes eljárások használata miatt, már szinte megtévesztő módon hasonlítottak a festményekhez, így a fotóművészetben még nem érkezhetett meg a műfaj esztétikai értelemben vett „magára találásának” kora. Ezzel párhuzamosan a festői hatású fényképek, témaválasztásánál nem használták ki a fénykép dokumentum jellegének lehetőségét, így hiányoztak a társadalmi valóságot bemutató alkotások, a mindennapi életet és a munkát rögzítő felvételek, illetve azok a képek, melyeket csak és kizárólag a fotográfia eszközeivel lehet megalkotni.

A kiállítás látogatói elsősorban azt a változást figyelhetik meg, mely a hagyományokhoz hű, képi világban a festészethez közelítő fotóművészet és az első világháború körül  kialakult modern fotográfia között alakult ki.

 

Csillag György

 

 

Fotósarok