Szabadidő magazin - TITAN Program
Szabadidő magazin

TITAN Program

2009. szeptember 12. 20:39 |

Az informatikai képzettség korunk írástudása.

A TITAN Program célja, hogy olyan képzést biztosítson, amely minden résztvevőt a tudáspiramison egy szinten képes feljebb emelni.

Digitális írástudást kell adni a digitális analfabétáknak és naprakész képzést a profiknak.

A Program időszerűségéről, szerepéről a MEFIT Alapítvány tájékoztatón számolt be.

Korunk gazdaságát az informatika cementként köti össze és szövi át, nem csupán az informatikai vállalkozásoknál, de minden olyan intézménynél, ahol irodai munka is folyik. Magába foglalja a vállalatirányítási folyamatokat, tárolja az adatokat, vezérli a technológiát, platformként szolgál a beszállítók, a vevők és a közigazgatás felé; sőt elsődleges kommunikációs csatornát biztosít a vállalaton belül is. Épp ezért az informatikai rendszerek hatékony működtetése nélkül elképzelhetetlen versenyképes vállalat és versenyképes munkavállaló.

 

Az informatikai képzettség korunk írástudása, az informatikailag képzetlen munkavállalók pedig nem csak saját munkaerőpiaci értéküket, de tömeges jelenlétükkel a nemzetgazdaság versenyképességét is veszélyeztetik.

Ma Magyarországon minden tekintetben hiány van informatikai tudásból. Egyre nyomasztóbb a túlkereslet informatikai szakemberekből, ami több ezer betöltetlen állásban és kihasználatlan lehetőségben érhető tetten. Nem csupán IT szakemberekből van azonban hiány, de szinte minden szakmára általánosan jellemző, hogy alacsony a készségszintű, aktuális számítástechnikai ismeret, ami valamennyi iparágban gátolja a felzárkózást. A KKV-szektor döntéshozói pedig elenyésző mértékben költenek maguk és munkatársaik IT-képzésére, ami a XXI. századi digitális gazdaság játékszabályai szerint biztos lemaradáshoz vezet.

 

A helyzet orvoslását még 2007 októberében kezdeményezte a hazai IT iparág néhány jelentős szereplője, akik a MEFIT Alapítvány keretében kidolgozták a TITAN informatikai felnőttképzési programot. A TITAN három pillére az általános – munkavállalói - számítástechnikai készségek fejlesztését, a KKV szektor döntéshozóinak IT képzését, valamint több - és a munkaerőpiac elvárásainak jobban megfelelő tudással rendelkező - informatikai szakember megjelenését célozza meg. A modell szerint az iparág szereplői adják a programba a szaktudást  és minőségbizosítást, a civil partnerek a tanulni vágyók mozgósításában segédkeznek, az  állam pedig a koordinációt és EU-forrásokból a finanszírozást biztosítja.

Egy évvel a TITAN szándéknyilatkozat kormányzati és ötpárti  aláírását követően a MEFIT Alapítvány versenysemlegesség irányába tett lépéseit is siker koronázta. A világon talán először sikerült együttműködést megvalósítani olyan multinacionális vállalatok mint a Microsoft, HP, Intel és Cisco,  valamint nyílt forráskódú megoldásokat kínáló vállalkozások - a hazai piacon jelentős erőt képviselő ULX Kft.,  OPEN SKM Agency Kft. - között. A MEFIT civil és oktatási oldalról delegált tagjai teszik teljessé a szövetséget, amelynek célja, hogy kezdeményező szerepet vállaljon az IT fejlesztési célok megfogalmazásában és az azokat megvalósító programok kidolgozásában.

 

„A MEFIT Alapítvány és partnerei több, mint egy éve kezdeményezték és kidolgozták a TITAN Programot, amely mellett a kormányzat és a parlamenti pártok is elkötelezték magukat. A kezdeményezés érdekében – világelsőként - számos informatikai iparági versenytárs volt képes összefogni és hozzájárulni a sikeres megvalósításhoz. - mondta Drajkó László, a MEFIT Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Bár a szakmai tervezési folyamat – ha sok bukkanóval is - de megindult, továbbra is pontosítandó a TITAN-konstrukciók forrásbiztosítása és végrehajtása. A válság időközbeni kibontakozása még sürgetőbbé tette azon kormányzati lépéseket, amelyek informatikai képzésekkel segítenék a 21. századi munkahelyek megtartását és a recesszió végeztével egy későbbi növekedés alapjául szolgálhatnak.”

           

„Az ULX kiemelkedő lépésnek tartja, hogy felkérték a TITAN programban való részvételre a MEFIT Alapítvány tagjaként egy páratlan iparági összefogás keretében, amely tovább erősíti azt a pozíciót, hogy a nyílt forráskódú megoldások egyenrangú partnerként jelenhetnek meg más tulajdonosi szállítók mellett”, kommentálta Dr. Szentiványi Gábor, a világ vezető nyílt forráskódú szállítóját, a Red Hatet Magyarországon képviselő ULX ügyvezető igazgatója. „A nyílt forráskódú megoldások egyik legismertebb előnye a jelentős költségcsökentés, ám sokszor felvetődik, hogy a szakemberek átképzése további költséggel járhat. A TITAN felnőttképzési programjai keretében a kormányzat támogatásával remélhetőleg mielőbb lehetőség nyílik arra, hogy elősegítsük minél több informatikai szakember mélyebb megismertetését a vállalati-szintű nyílt forráskódú megoldások bevezetésével, alkalmazásával.”

 

„Az IT kultúra területén a lemaradásunk nem kérdéses, ez az evidencia vezetett el a széleskörű iparági összefogáshoz – erősítette meg Kürti László, az OPEN SKM Agency ügyvezető igazgatója. Átfogó oktatási program nélkül minden IT beruházás értéke megkérdőjeleződik, a nyílt forráskódú technológiák széleskörű alkalmazásának egyetlen akadálya az oktatás hiánya lehet.”

 

A programot a hazai IT iparág vállalatai mintegy évi 2,2 milliárd forint értékű hozzájárulással segítik - jelentős kedvezménycsomagok biztosításával, tananyag-licenszdíjak elengedésével, vizsgadíjkedvezményekkel.  Az állam – a válságkezelési csomag részeként – a Program egyes elemeinek finanszírozására mintegy 11 milliárd forintot rendelt hozzá EU forrásokból, míg a MEFIT és az MVA, partnerszervezeteikkel együtt, a szakmai háttérmunkában és a legváltozatosabb célcsoportok elérésében vállaltak jelentős szerepet.

 

Az ilyen úgynevezett Multi Stakeholder Partnership (MSP) együttműködéseknek nagy jövőt jósolnak a jövőben, hiszen egy cél érdekében egyesítik a társadalom valamennyi érintett  szereplőjének igényét, tudását és erőforrásait egy bizonyos cél megvalósítására. Nemzetközi tapasztalatok alapján az MSP együttműködések keretében elköltött kormányzati források hatékonyabban hasznosulnak és jobban elérik céljukat, ezért az Európai Unió is kiemelten támogatja az ilyen típusú összefogásokban megvalósuló projekteket. A TITAN Program bejelentése inspirálta számos európai országban hasonló partnerségek és programok elindítását – félő, hogy ezek gyorsabban célt érhetnek, mint az ötletadó magyar koncepció.

 A mindeközben kibontakozott és jelenleg zajló válság különösen aktuálissá teszi a gazdaságban meglévő erőforrások jobb kihasználását, a versenyképesség fejlesztését, a munkaerőpiaci mobilitás növelését, melyek mindegyikére aktuális választ adhat az informatikai felnőttképzés tömegessé tétele, és a digitális írástudatlanság felszámolására irányuló erőfeszítések.

 

Ennek felismeréseként nyert új értelmet a 2008 májusában bejelentett TITAN Program, amely időközben a kormány válságkezelő intézkedéseinek csomagjába is bekerült.  Saját erőforrásainak és hazai pályázati támogatási források (eMagyarország Program MENET Pályázat) felhasználásával a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány létrehozta és működteti a TITAN Programirodát, valamint év elejétől megkezdte munkáját a kormányzati szereplőkből álló TITAN Koordinációs Bizottság is.

 

 

Másfél év előkészítő munka után, az elmúlt napokban újabb stádiumába érkezett a TITAN Program. A közelmúltban az NFÜ által publikált 12 milliárdos munkaerőpiaci képzési program keretében jövőre elkezdődhetnének a munkavállalói digitális írástudást és felhasználói képzéseket nyújtó TITAN képzések, amelyek sürgősségét, szükségességét és szakmai megalapozottságát a válság által generált munkaerőpiaci helyzet is aláhúzza. Az IKT szakma komoly várakozásokat fűz a kormányzat válságkezelési terveinek képzési vonatkozásaihoz is, melyek felgyorsíthatják a nemzetközileg piacképes és versenyképes szakemberek továbbképzését.

Fotósarok