Szabadidő magazin - Tavaszköszöntő
Szabadidő magazin

Tavaszköszöntő

2012. március 13. 19:48 |

Nyugat-Magyarország néptáncai. Játszóház a gyermekeknek.

Tavaszköszöntő

március 17. (szombat), 16:00, MOM Kulturális Központ

 

Közreműködők:

Bokréta Hagyományőrző Együttes – Szany

Énekes Lenke Hagyományőrző Együttes – Vitnyéd

Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes

Kapuvár Néptáncegyüttes

Szili Hagyományőrző Együttes

és az együttesek gyermek táncosai.

 

Bognár Szilvia – énekes

Boglya Népzenei Együttes – Szombathely

Cseh Tamás és Zenekara – Kapuvár

Greznár Zoltán és Zenekara – Szany

Kajos László és Zenekara - Szil

Tulipánt Népzenei Együttes - Vitnyéd

 

Együttesvezetők, koreográfusok:

Antal Áron,  Csitei Gábor, Csollány Csaba, Gerlecz László, Schwarckopf Gyula, Töreki Imre, Varga Albin, Zsámboki László

 

Rendező: Csollány Csaba

 

 

A Kárpát-medencében együtt élő népek - magyarok, szlovákok, románok, cigányok, horvátok stb. együttélésük folyamán, egymással szoros kölcsönhatásban fejlesztették ki azt az egyedülállóan sokszínű és rendkívül gazdag európai népi kultúrát, mely egyetlen nép jelenlétében nem válhatott volna ilyen gazdaggá.

A hagyomány közös gyökerei ellenére tájegységenként, népcsoportonként sajátosan egyedi vonásait fedezhetjük fel ennek a kultúrának. Egyes vidékeken más-más módon érvényesülnek és maradnak fenn történeti hatások, élnek tovább vagy halnak ki szokások, viseletek, szerveződnek szorosabb kötelékbe vagy bomlanak fel közösségek, hatnak új divatok. A tudomány választ ad és folyamatosan keresi az okait ezeknek a változásoknak, de népművészetünkben egyszerre fedezhetjük fel századok, népek kreativitásának, szépérzékének, művészi alkotóképességének bizonyítékát, melyet az újabb és újabb korosztályok formálnak saját képükre.

Szövetségünk együttesei igyekeznek megismerni és megmutatni szűkebb pátriájuk tánc-, zene- és szokáshagyományait. Az elmúlt évben Galga-, Rákosmente és Palócföld együttesei mutatták be tavaszi szokásaikat, s jelen programunkban Nyugat-Magyarország legjellegzetesebb és máig élő hagyományait láthatják.

Ez a vidék országunk legkorábban polgárosodott része, de éppen korai polgárosodásuk hívta fel a figyelmet a hagyományőrzés fontosságára. Itt alakultak az ország legelső együttesei (1920-as években), melyek évtizedeken átívelő folyamatos munkájukkal nemcsak a hagyományok továbbélését biztosították, hanem faluközösségeik megtartását is.

 

Rábaköz jellegzetes reprezentatív tánctípusa, a verbunk. A magyar nyelvterület egyetlen pontja, ahol a történeti körverbunk nyomai az élő hagyományban szinte a legutóbbi időkig fennmaradtak.

A verbunknak sajátos szerepe volt a rábaközi táncéletben, melynek középpontjában a rendkívül élénk, fejlett legényélet állt.

A verbunkhoz elő- vagy utójátékként kétféle tánc kapcsolódik. Mind a kapuvári, mind pedig a kónyi típushoz az ún. mars vagy dus nevű tánc szolgál részként. Sokféle funkcióban, menettáncként, páros táncként, férfi szólótáncként, csoportos kocsmai mulatótáncként, a szünetek megrendelésre járt virtuskodó táncaként használják.

A terület csárdásai szervesen beilleszkednek a nyugati terület friss csárdásai közé.

A Vasvár megyei magyar néptánc régi rétegébe tartozó hagyomány legjelentősebb képviselője a kanász-, ugróstánc stílus. Ebbe a rétegbe sorolhatjuk a különböző eszközökkel járt, ügyességi táncok (kanásztánc, söprűs táncok), a szólóban vagy párosan járt ugrósokat, továbbá a dramatikus és pantomimikus táncokat is.

 

A XVIII. század végétől nyomon követhető új stílus férfitáncának reprezentatív képviselője Vasvár megyében a Gencsi és Perenyei körverbunk, mely három részre tagozódó tánc-folyamat.

A táncok mellett a népszokásaik gazdasága, sokszínűsége is páratlan. Műsorunkban a most is élő szentcsaládjárást, farsangfarkán lévő rönkhúzást, a téli ünnepkörben lévő regölést, János köszöntőt, pünkösdölőt, legényavatást, regrutázást, kanászválasztást, aratás és lakodalom szokásait mutatják be együtteseink.

A terület tánczenéjében a korai verbunkos zene nyomai, valamint a lassú műverbunk számos dallama ma is megtalálható. E terület az elmúlt évszázadok folyamán híres központja volt a magyar hangszeres tánczenének.

A gazdag népi játék, szokás és táncanyag, felfedezésének, felgyűjtésének és közreadásának jelentős egyéniségei között elsősorban Lajtha Lászlót kell megemlítenünk, aki nemcsak a soproni Tendli Pál és a szombathelyi Csejtei István gazdag hangszeres tánczenei anyagát adta nekünk, hanem hallatlanul pontos táncleírásaival felhívta a figyelmet a terület gazdag táncanyagára. A zenei és tánchagyomány további széleskörű feltárása köszönhető Barsi Ernő, Békefi Antal, Halmos István, Horváth Győző, Pesovár Ernő, Timaffy László, Volly István  munkásságának.

Program:

16.00               Zenés köszöntő – vendégfogadás, kínálás

 

16.30-18.30    „Facsiga” Játszóház.

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot, aki szeretne megismerkedni nagyszüleink, dédszüleink játékaival. Lesz fonás, bütykölés, kütyüzés, éneklés, mesélés, madzagfonás, ékszerkészítés, tojásírás. Készül sárkány, rongybaba, kócvirág, csutka és rongybaba, csuhé figurák.

 

17.00-18.30        Aprók tánca – Tímár Böske, a Csillagszemű táncegyüttes és a

rábaközi Népművészet Mestereinek közreműködésével.

Közreműködik: Greznár Zoltán és zenekara, Szany

19.00               Tavaszköszöntő

„Az ember élet fordulói” – Nyugat-magyarországi népszokások

 

21.30-23.00    Hagyományőrző bálja – Muzsikálnak az együttesek zenekarai

 

 

Gyerekprogramok: a pécsváradi Zengő Táncegyüttes játszóházvezetői.

 

Fogadó együttesek: Bag, Isaszeg, Veresegyház táncosai

 

A Tavaszköszöntő program rendezője: a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

 

Fővédnök: Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere

 

Jegyek ára: 2000 Ft

Gyerekjegy: 1000 Ft

Családi jegy: 4000 Ft

Csoportos kedvezmény (15 főn felül) 1800 Ft

 

Jegyek megrendelhetők: muharay@mail.datanet.hu 

és a MOM Kult. Közp. Jegyirodájában.                    

 

Fotósarok