Szabadidő magazin - Petőfi ereklyék
Szabadidő magazin

Petőfi ereklyék

2012. február 7. 20:40 | Lévai György

Másfél évszázad után új relikviák, kézíratok a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Ünnepélyes keretek között került sor az újabb Petőfi relikviák átadására.a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A több, mint száz éve kialakult két nagy gyűjtemény - a Petőfi Társaság és az Ernst Múzeum műtárgyai egyesülnek a Szerencsejáték Zrt jóvoltából a költő hagyatékát őrző, emlékét ápoló közgyűjteményben. Ritka pillanat, hogy másfél század után, új minden kétséget kizáróan hiteles autógráf kéziratok, személyes tárgyak, relikviák kerülnek nemzeti tulajdonba.
         Az ünnepélyes megemlékezést Dr.Csorba Csilla  a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója  nyitotta meg és köszönte meg a Szerencsejáték Zrt vezérigazgatójának Dr. Szentpéteri Kálmánnak a segítséget amellyel ismét gazdagabb lett a múzeumuk.
Az ajándékozó cég nevében a vezrigazgó számolt be arról, hogy a Szerencsejáték Zrt közel 100 milliárd forintnyi segitséget nyújt évente a magyar kulturának. Rövid beszédében megemlitette, hogy a nyolc relikvia értékben 30 millió forintot ért és reméli, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumba látogatók is értékelni fogják ajándékozási gesztusuokat.

Ezután Dr. Szilágyi Márton irodalomtörténész beszélt a nyolc emléktárgy - Szendrey Júlia áltak készített pénztárcája, egy naplójegyzet, Szendrey Júlia 1850. áprilisi levele, egy 1849-es képes naptár, Petőfi István levelezése, valamint a Vasárnapi Újsághoz küldött visszaemlékezések - történeti jelentőségéről.      

Kérdésemre, hogy mennyi Petőfi relikvia létezik hazánkban  azt válaszolta a főigazgató asszony, hogy rengeteg, de a Múzeum szerény anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy mindezeket megvásárolhassák.


Fotósarok