Szabadidő magazin - Nem száll tovább
Szabadidő magazin

Nem száll tovább

2012. február 3. 20:19 |

Tudnivalók a MALÉV utasok kártalanításáról.

Nem szállít több utast a MALÉV. A leállást követő három napon belül utazni vágyóknak kártalanítással és segítségnyújtással még rendezi a helyzetét a vonatkozó kormányrendelet értelmében a vállalkozás, és hazahozza azon utasokat, akiknek február 29-i érvényes menetjegyük van Magyarországra. Aki azonban a leállást követő negyedik napon, vagy azt követően utazna a társasággal, illetve február 29-e után jönne haza, az lehetséges, hogy csak külön jogi eljárás keretében tudja kifizetett jegyének árát visszakapni. Ehhez nyújt segítséget a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület.  

A MALÉV végleges leállása borítékolható volt, főleg annak fényében, hogy 2012. január 31-én kihirdetésre került a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) számú Korm. rendelet. A jogszabály célja szerint segítséget nyújtana az utasoknak, azonban mindezt korlátozottan, nem teljes mértékben a vonatkozó uniós norma figyelembevételével teszi.

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 EK rendelete visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről egyértelműen tartalmazza, hogy melyek azok a jogok, amelyek járat törlése esetén megilletik a fogyasztókat. Az esetleges átfoglalás helyett a jegyár visszatérítése is jár nekik, azonban erről a sürgősséggel kihirdetett kormányrendelet hallgat.

A kormányrendelet értelmében kártalanításra és segítségnyújtásra csak azon, jeggyel rendelkező utasok tarthatnak igényt, akiket érvényes menetjegyük a légitársaság üzemelése beszüntetésének napján, valamint azt követően 3 naptári napon belül jogosítja fel az utast az utazásra. Valamint azon fogyasztók kapnak segítséget, akik már elutaztak járatukkal, és a visszaútra február 29-ig érvényes MALÉV menetjeggyel rendelkeznek. Azaz aki ezen felül utazna, vagy térne haza, arra nem terjed ki a kártalanítás és a segítségnyújtás. A kártalanítás és segítségnyújtás szabályait az EK rendelet részletesen szabályozza, de minden olyan utas vonatkozásában, akinek járatát törölték, nemcsak a fent említett három napos határidőn belül utazni szándékozókét. Ráadásul kártalanítás csak akkor nem jár, ha a légitársaság bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. Ez jelen esetben aligha valósul meg, hiszen a kormányrendelet kihirdetésre került, a leállás előre látható tény volt, így szó sem lehet vis maiorról, amelyet ne lehetett volna elkerülni.

A kormányrendelet nem szól arról, hogy mi a helyzet a jegyárak visszatérítésével. Azt csak a három napon belül utazni akarókra kívánja kiterjeszteni a kormányrendelet? Ez az EK rendelettel és a hazai szabályozással is ellentétes lenne, hiszen akár a negyedik napra, akár négy hónappal későbbre szól a jegy, a kifizetés már megtörtént, ellenszolgáltatás azonban nincs és nem is lesz. 

A KÖFE álláspontja szerint egyértelműen visszajár minden utasnak a jegy ára attól függetlenül, hogy milyen időpontra vásárolta azt, és az EK rendeletben meghatározottak szerinti jogok is megilletik őket az abban foglalt feltételek fennállása esetén.

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület vállalja, hogy a hozzá forduló fogyasztók jogainak érvényesítése érdekében fellép. Így a KÖFE először is írásban felhívja a MALÉV figyelmét a vonatkozó kötelezettségei teljesítésére, illetve várja e-mailcímére – kofe@fogyvedok.hu – a fogyasztók bejelentését és igényét a jegyár visszatérítése és a kártalanítás ügyében.

 

 

 

Fotósarok