Szabadidő magazin - MásKépMás
Szabadidő magazin

MásKépMás

2012. január 5. 19:33 | Lantai József

Múzeumpedagógiai program. Leghíresebb művészeink nyomában.

A Magyar Nemzeti Galériában Sepsey Zsófia, művészettörténész, projekt menedzser ismertette a megvalósult MásKépMás – MásKéppLáss! pályázatot.

2010 októberében a Magyar Nemzeti Galéria 50.000.000 Ft-os Európai Uniós támogatást nyert múzeumpedagógiai programjainak bővítésére, színesítésére. A több mint egy évig tartó projekt során megújult az intézmény múzeumpedagógiai foglalkoztató termének felszerelése, új segédanyagok, interaktív táblára való alkalmazás, új múzeumpedagógiai honlap, valamint különböző korcsoportok számára kialakított játékok készültek.

Az így korszerűsített infrastruktúrát használva, tizenhét partnerintézmény közel ezer diákja, mintegy ötszáz alkalommal vett részt a múzeumpedagógusok, képzőművészek és restaurátorok által tartott programokon.

A budapesti iskolákon kívül, Sellyéről, Pécsről, és Budaörsről érkeztek diákok és óvodások. A támogatásnak köszönhetően térítésmentesen vehettek részt a programokon, sőt útiköltségük és étkezéseik biztosítása is lehetővé vált.

A programok a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartását és kielégítését, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását szolgálták. Neves kortárs képzőművészek közreműködésével új tehetséggondozó foglalkozások is bevezetésre kerültek, melyek révén a résztvevők kipróbálták a legfontosabb képzőművészeti technikákat. A hátrányos helyzetű tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztését a pályázat keretében kidolgozott művészetterápiás foglalkozások segítették.

A Festő leszek! havi szakkör a magyar képzőművészet legjelentősebb mestereinek alkotásain keresztül ösztönzi a 12-18 éves diákok kreativitását, továbbfejleszti kritikai gondolkodó képességüket és elősegíti alkotó szabadságuk megélését. A foglalkozásokat Nemes Csaba és Grudl-Turi Gábor képzőművészek tartják.

A tehetséggondozás keretében a Ki mit tud a múzeumban? és a Ki mit tud a művészetről? programok során a diákok megismerhetik a magyar képzőművészet legismertebb műalkotásait. 

Az EgyMással - Művészetterápiás foglalkozások a hátrányos helyzetű tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztését célozzák.

Az általános iskola alsó tagozatosainak személyiségfejlődéséhez, művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatásához járul hozzá a Leghíresebb művészeink nyomában témanap-sorozat.

A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartását és kielégítését, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását szolgálják az óvodások számára a Játszva légy művész! témanapok.

Fotósarok