Szabadidő magazin - Bibó-brevárium
Szabadidő magazin

Bibó-brevárium

2011. november 10. 21:21 |

Gondolatai időszerűbbek, mint valaha.

Ez a kötet a magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakjának életművét idézi fel.
A gondosan kiválogatott Bibó-írásokat a bennük komplex módon érvényesülő történeti,
jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. 
 
A könyvet Márton László író, a Bibó István Közéleti Társaság elnökségi tagja,
Debreczeni József politológus, a kötet szerkesztője, valamint ifjabb Bibó István művészettörténész mutatta be.
 
 
A könyv az Alexandra Kiadó és Bibó István Közéleti Társaság gondozásában jelent meg.
 
 
 
Bibó-breviárium
Szemelvények Bibó István műveiből
 
140x210 mm, 208 oldal, ára: 2.499,- Ft
 
Szerkesztette: Debreczeni József
 
Alexandra Kiadó és Bibó István Közéleti Társaság, 2011.
 

"Bibó István a XX. századi magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakja. Elemzéseit a bennük komplex módon érvényesülő történeti, jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. A "bibói" szellemiség titkát mégis két dolog adja: az egyedülálló intellektuális és az egyedülálló morális minőség - s a kettő elválaszthatatlan egysége. A gondolkodását átható keresztyén - egyben polgári és demokrata - moralitás tudniillik cselekvési parancsként is szolgált Bibó számára.

Ez emelte őt bizonyos helyzetekben magától értetődő természetességgel a hétköznapok szintje fölé, s tette olyan erkölcsi fenoménná, akinek a példáját honfitársai nemigen követhették ugyan, ám az mégis örök érvényűvé vált a nemzet számára.

Érdemen felüli megtiszteltetés volt számomra elkészíteni ezt a válogatást, amelyből mindenki számára kiderülhet: Bibó legfontosabb gondolatai ma időszerűbbek, mint valaha." (Debreczeni József)

 

Fotósarok