Szabadidő magazin - Turisztikai fejlesztések
Szabadidő magazin

Turisztikai fejlesztések

2009. augusztus 17. 20:54 |

Új pályázatok a turisztikai szektorban.

Összefoglaló a turisztikai fejlesztésekről

 

A turisztikai fejlesztések nemcsak a vendégeknek biztosítanak magasabb színvonalú szolgáltatásokat, de jelentős gazdasági és társadalmi haszonnal jár mind a helyiek, mind az egész ország számára. A beruházások hatékony eszközként szolgálják a vidékfejlesztést, adóbevételt és munkahelyeket teremtenek, vonzóbbá teszik a települést a befektetők, és élhetőbbé az ott élők számára. Éppen ezért mind a Nemzeti Fejlesztési Terv, mind pedig az Új Magyarország Fejlesztési Terv jelentős támogatást biztosít a turisztikai célú fejlesztésekhez: a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében rendelkezésre álló forrásból 30 milliárd forint jutott turizmusfejlesztésre, az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból tízszer akkora összeget, vagyis 300 milliárd forintot fordíthat hazánk erre a célra 2007 és 2013 között.

 

I. A Nemzeti Fejlesztési Terv turisztikai fejlesztései

A turisztikai fejlesztések támogatására a 2004-2006-os programozási időszakban a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében volt lehetőség. A program a turisztikai vonzerők fejlesztését és a turisztikai fogadóképesség javítását irányozta elő, ezen belül a nemzeti parkok és más védett természeti területek, világörökségi helyszínek és történelmi városközpontok, kastélyok és várak, valamint múzeumok látogatóbarát fejlesztésére, illetve az aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre volt lehetőség. A vonzerőkhöz kapcsolódóan természetesen a szálláshelyek fogadóképességének javítására, bővítésére is rendelkezésre álltak források. A kedvezményezetti kört elsősorban az önkormányzatok, a központi költségvetési szervek, illetve non-profit szervezetek adták, míg a fogadóképesség javítására irányuló fejlesztésekre gazdasági társaságok is pályázhattak.

A turisztikai fejlesztések támogatására az első Nemzeti Fejlesztési Tervben mintegy 30 milliárd forint állt rendelkezésre. Ezt a forrást a 2004-2006 közötti időszakban 142 projektre fordították: 8,4 milliárd forint jutott 94 szálláshelyfejlesztést célzó projekt megvalósítására, 22,3 milliárd forintot pedig 48 vonzerőfejlesztéssel kapcsolatos beruházásra fordítottak.

A Nemzeti fejlesztési terv forrásai révén valósult meg például a Pannonhalmi Főapátság turisztikai vonzerő-fejlesztési programja 345,3 millió forint támogatással, amelyből a Főapátság bejárata előtti tér, a belső udvar, a szabadtéri rendezvényhelyszínek, valamint a vársétány környékét újították fel. Szintén az uniós támogatásból fedezték Pécs világörökségének turisztikai vonzerő-fejlesztését, itt az ókeresztény sírkamrák bemutathatóságát lehetővé tévő, illetve a környező területeket – várfal sétány, Civil Közösségek háza, zöldterületek – érintő fejlesztéseket finanszírozták az 1,46 milliárd forintos forrásból.

 

II. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv turisztikai fejlesztései

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a 2007-2013 közötti programozási időszakban összességében mintegy 300 milliárd forintnyi támogatást hívhat le hazánk az uniótól turisztikai fejlesztésekre. Ez az összeg tízszerese az első fejlesztési terv idején felhasznált forrásoknak. A regionális operatív programok forrásainak átlagosan több mint 20%-a fordítható erre a célra. A teljes 7 éves keret több mint 40%-a már a 2007-2008-as akciótervi időszakban meghirdetésre került, amit soha nem látott érdeklődés övezett, hisz közel 860 támogatási igény érkezett a régiókból, összesen 180 milliárd forint értékben.

2007-ben és 2008-ban két típusú pályázat került meghirdetésre: turisztikai attrakciók és szálláshelyek fejlesztésére lehetett támogatást igényelni.

II. 1. Turisztikai attrakciók, szálláshelyek fejlesztése

A turisztikai attrakciók fejlesztésére kiírt pályázatok eredményeként termál- és gyógyfürdők, várak, kastélyok, múzeumok, természetvédelmi látogatóközpontok és sport-, valamint konferencia létesítmények valósulhatnak, újulhatnak meg.

Az attrakciófejlesztési pályázatok egy részét kétfordulós eljárás keretében támogatják, a két foduló közötti időszak a projektfejlesztés ideje, amely során a projektgazdák és a közreműködő szervezetek a beruházások véglegesítéséhez szükséges feladatokat végzik el. A végleges támogató döntést ezt küvetően hozzák meg, várhatóan még idén.

 

Komponens megnevezése

Első körben támogatás összege (milliárd Ft)

Első körben támogatott projektek száma (db)

Egészségturisztikai fejlesztések

12,2

28

Kulturális turizmus

14,2

43

Bor- és pálinkaturizmus

0,5

8

Konferencia- és rendezvényturizmus

2,2

23

Aktívturizmus

5,6

42

Ökoturizmus

7,8

19

 

A 163 támogatott pályázónak 42,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg, a támogatások segítségével összesen mintegy 76 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg. A fejlesztések nagyobb része - mintegy 77%-a - négy hátrányos helyzetű régióban realizálódott, így a támogatások jelentős hányada - közel a háromnegyede - is ezen térségekbe került.

A szálláshelyek fejlesztésére kiírt pályázatok keretében a turisztikai fogadóképesség javítására, illetve a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehetett támogatást igényelni, többek között magas minőségű helyek kialakítására, a már meglévő helyek szolgáltatáskínálatának erősítésére és a helykihasználtság javítására. Jelenleg 115 kereskedelmi szálláshely fejlesztését célzó pályázat van folyamatban a 2007-2008-as akcióterv keretében. A teljes beruházási érték 120 milliárd forint, ebből az uniós támogatási rész 30,5 milliárd forint. A két pályázaton tehát eddig összesen 278 projekt nyert el közel 73 milliárd forint értékű támogatást.

II. 2. Turisztikai versenyképesség növelése – Turisztikai Desztináció Menedzsment

2009 áprilisában jelent meg a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatását célzó pályázat, amelynek célja a turisztikai versenyképesség növelése, a megfelelő kompetenciákkal rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. A pályázat eredményeként regionális, illetve országos szinten egységes, összehangolt szervezeti rendszer jön majd létre. Turisztikai szervezetfejlesztésre most első alkalommal  állnak rendelkezésre pályázati források, a támogatások szakszerű felhasználásával erősíthető a vállalkozói, a civil és az önkormányzati szektor együttműködése, amely végső soron a turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez járul hozzá.

A pályázatra rendelkezésre álló 2007-2008-as támogatási keret megoszlása:

Régió

Pályázati keretösszeg (millió Ft)

Dél-Alföld

248

Dél-Dunántúl

400

Észak-Alföld

600

Észak-Magyarország

1105

Közép-Dunántúl

414

Közép-Magyarország

229

Nyugat-Dunántúl

182

Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet

620

Dél-Dunántúl

225

Közép-Dunántúl

325

Nyugat-Dunántúl

70

 

Legközelebb várhatóan 2010-ben kerül kiírásra Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati felhívás.

II. 3. Kiemelt turisztikai projektek

A pályázatokon túlmenően a kormánynak lehetősége van egyedileg dönteni a stratégiai fontosságú, regionális jelentőséggel bíró fejlesztési, beruházási elképzelésekről, ezek az ún. kiemelt projektek.

A kiemelt projektek között jelentősek a fürdőfejlesztések: hazánk 5, a legfontosabbak között számon tartott fürdője – Hévíz, Zalakaros, Újszegedi fürdő, Hajdúszoboszló, Sárvár – újulhat meg részben uniós forrásból.

Kiemelt projektek támogatására összességében 42 milliárd forint került eddig megítélésre.

II. 4. Új pályázatok a turisztika területén

Új pályázatok is megjelentek, illetve  jelennek meg a turisztikai szektorban. A 2009-2010-es akciótervi időszakra vonatkozóan július 14-én jelentek meg felhívások turisztikai attrakciófejlesztésre (39,4 milliárd forint értékben), valamint még a nyár folyamán kiírásra kerülnek a szálláshelyfejlesztésre vonatkozó pályázatokat, újabb 15,9 milliárd forintos kerettel.

Összességében tehát a 2009-2010-es akciótervi időszakban újabb 55 milliárd forint jut a turizmus fejlesztésére.

Fotósarok