Szabadidő magazin - Vízeink jövője Európában
Szabadidő magazin

Vízeink jövője Európában

2011. március 24. 21:08 |

Tudományos rendezvény a vízkészletek leghatékonyabb felhasználásáról

Napjainkban a víz stratégiai jelentőségű természeti erőforrássá vált, így a vízgazdálkodás a 21. századi gazdasági és társadalmi fejlődés meghatározó tényezőjének számít. A Föld növekvő lélekszámú lakosságának egyre kevesebb édesvíz áll rendelkezésére, ami egyes országokban túlzott mértékű és fokozódó vízfogyasztással párosul. Az éghajlatváltozás a készleteket átrendező hatása tovább súlyosbíthatja a víz dilemmát. A szélsőséges vízjárás sokfelé óriási és növekvő károkat okoz, a vizeket időről időre szennyező anyagok nagymértékben rontják az ivóvíz minőségét, és veszélyeztetik az élővilágot. A regionális egyenlőtlenségek és a fejlődő világ elszegényedése miatt nő a „gazdasági” vízhiány: a Föld lakosságának jelentős része nem jut egészséges ivóvízhez .

A problémák jelentős része nem oldható meg egyes országokban vagy régiókban elszigetelten, ahhoz nemzeti és nemzetközi intézmények - beleértve az ENSZ-t és az EU-t - korábbiaknál erősebb összefogása szükséges. Európa rendelkezik a szükséges tudással és technológiával ahhoz, hogy vezető szerepet játsszon ebben a folyamatban.

Európa sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a harmadik világ, hiszen a fenntartható vízgazdálkodás hosszú múltra tekint vissza. Az Európai Unió egységes, ökológiai szemléletű víz politikával, Víz Keretirányelvvel rendelkezik. Ennek ellenére Európában is küszködnek az ivóvízellátáshoz képest elmaradottabb szennyvíztisztítás okozta gondokkal, a vízi infrastruktúra elöregedésével, a vízhiánnyal, az árvizekkel és az aszályokkal. Az európai mezőgazdaság öntözővíz igénye magas, ezért túl sok területen a talajvizek túlzott kitermelése zajlik.

Világszerte kiterjedt tudományos kutatások folynak a vízgazdálkodással összefüggésben számos tudományág képviselőinek részvételével, és alapvető jelentőségű a szakpolitikai döntések és intézkedések tudományos megalapozása. Az EU-ban sokoldalúan szabályozott vízgazdálkodási és vízminőségi kérdéskör mellett nemzetközi megállapodások segítik az európai határvizekkel kapcsolatos együttműködést. Mind a tudomány mind a szakpolitika képviselői egyetértenek abban, hogy az elmúlt évtizedben bekövetkezett, a Föld édesvízkincsét érintő jelentős változások új megközelítést igényelnek a vízgazdálkodásban.

A „Vizeink jövője Európában” című konferencia az Európai Unió Magyar Elnöksége hivatalos programsorozatának része, a legnagyobb szabású tudományos rendezvény 2011. első felében.

A Magyar Tudományos Akadémián 2011. március 24-25-én megtartott rendezvényen a szakértők és döntéshozók –az eredmények és az új kihívások összegzése mellett– egyebek között a szélsőséges időjárási eseményeket, az éghajlatváltozás hatásait, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás kapcsolatát, az ökológiai szolgáltatásokat vizsgálták, és megvitatták a vízzel kapcsolatos etikai és intézményi kérdéskört.

Fotósarok