Szabadidő magazin - Ki minek mestere
Szabadidő magazin

Ki minek mestere

2011. március 17. 19:42 |

I.Országos Pályaorientációs Verseny és Kiállítás

  „Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani – ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyet érdemes megélni.” (Herbert Casson)

 

Az IPOSZ tagszervezete a Sopron és Vidéke Ipartestület és a KŐRIS Nonprofit Kft 2010 szeptemberében hirdette meg 7-8. évfolyamos diákok részére.

 Az egyéni verseny 3 kategóriájában 37-ből 15 pályamunkát díjaznak.

 Két fordulót követően 47 iskola három fős csapatai közül 11 került az országos csapatverseny döntőjébe.

 Az egyéni és csapatversenyekre 13 megyéből jelentkeztek diákok.

 Az országos vetélkedő anyaga 15 előre kijelölt szakma szakismereteire épül.

 

Díjazás: csapatverseny I-III. helyezett: kupa, értékes tárgyjutalom; egyéniben: aranyminősítésű plakettek, értékes tárgyjutalom.

 Az országos versenyt meghirdető és szervező Sopron és Vidéke Ipartestület és KŐRIS Nonprofit Kft céljai, tapasztalatai

 Általános célunk, hogy a szakmákkal való megismerkedéssel segítsük a tanulók további iskola- és pályaválasztását.

Cél, hogy a Nat elvárásainak megfelelően fejlesszék a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó-képességet, az életvezetéshez szükséges kompetenciákat.

Cél a kreativitás és innovációs képesség, a vállalkozóképesség mint mindenki számára alapvető kulcskompetencia fejlesztése, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges alapvető készségek kialakítása, fejlesztés gyakorlatorientált tevékenységekkel, s így kiemelt feladat a verseny által segíteni a felkészülést  felnőttlét szerepeire.

 Előtérben a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás.

 Törvényi elvárás, hogy az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania  munka világáról, ezáltal segítve a megfelelő szakma, szakmacsoport kiválasztását, valamint a társadalomban való beilleszkedést..

Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.

 

 

Eredmények

Legkiemelkedőbb, és mindenképen említést érdemel két iskola, a sárospataki II. Rákóczi Ferenc és a Tolna megyei Bogyiszló általános iskolája, mind mennyiségi és mind minőségi munkában.

A verseny igazi kuriózumának számít Horváth Gaszton áporkai diák, aki 12 éves kora óta autodidakta módon tanulja a kőfaragást.

Eredmény, hogy az egyéni munkákban több kategóriában is indultak a diákok: fotó, cégér, prezentáció és nem utolsósorban számos írásos bemutatóval.

A bemutatott szakmák skálája felöleli a pék, a szakács, a cukrász, a cipész, a fazekas,  a fodrász, a kozmetikus, de még a vadász és az állatorvos szakmát is.

 

Tapasztalatok

Mindenekelőtt nagyon fontos megemlíteni azt a kiváló együttműködési készséget és partnerséget, amely a verseny szervezését, szakmai megvalósítását segítette.

Sok-sok tervezés, egyeztetés, együttgondolkodás, problémamegoldás kísérte ezt a közös munkát, aminek mindvégig alapja volt az azonos értékrend, a bizalom, egymás munkájának az elismerése és maradéktalan tisztelete.

Fontos elmondani azt, hogy egy országos versenyt a „semmiből teremtették.”

Anyagi támogatás nélkül indultunk el, és végül néhány szervezet anyagi segítsége megmentette a programot.

Sajnos az iskolák, a fenntartók komoly anyagi gondokkal küzdenek, nem tudják finanszírozni a részvétellel járó költségeket. Így például vannak csapatok, amelyek emiatt nem tudtak utazni a döntőre.

 

Jövőkép

Az első év tapasztalataiból kiindulva ennek a versenynek nagy ismertségre, társadalmi, szakmai támogatottságra, anyagi segítségre van szüksége.

Fotósarok